TOP 10 – najchętniej czytane artykuły i skrót wydarzeń (luty)

Data publikacji: 28.02.2014

Przygotowaliśmy zestawienie najchętniej czytanych treści opublikowanych na naszym portalu w lutym 2014 roku. Nie braliśmy pod uwagę jedynie artykułów – informatorów, które stale cieszą się ogromną popularnością. W lutym przygotowaliśmy dla Was ponad 120 informacji, a odwiedziło nas 200 tys. unikalnych użytkowników.

  1. Planowane zmiany w przepisach dotyczących czasu służby policjantów
  2. Ponad 8,5 mld zł dla Policji
  3. Szef Policji: nie możemy zawieść zaufania
  4. Stanowisko rządu o obniżeniu emerytur byłym funkcjonariuszom służby bezpieczeństwa
  5. "Trzynastka" dla policjantów i pracowników Policji
  6. Od 1 stycznia 2014 r. nie ma egzaminów dla kandydatów na pracownika ochrony i detektywa
  7. Nowe akty prawne podpisane przez Komendanta Głównego Policji
  8. Od 1 stycznia 2014 r. zmiana przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  9. Studia podyplomowe w Szczytnie
  10. Senat obroni mundurowych?

W styczniu br. przygotowaliśmy dla naszych czytelników materiał zawierający podstawowe zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych z testem sprawdzającym znajomość obowiązujących przepisów. Sprawdź wyniki.
Poniżej prezentujemy skrót lutowych wydarzeń


Wydarzenia

61. rocznica stracenia gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”

Wizyta premiera u policjantów patrolujących stoki narciarskie

Minister odznaczył policjantów "Krzyżami Zasługi za Dzielność"

Wizyta Podsekretarza Stanu w MSW w Komendzie Głównej Policji

Wizyta Komisarza Generalnego Policji Litwy

Obrona sprawozdań z realizacji przez Polskę postanowień Międzynarodowej Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej

Pożegnanie 23. zmiany kontyngentu na Bałkanach

 

Prawo

3 lutego 2014 r. została opublikowana ustawa budżetowa na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r.

12 lutego 2014 r. minister spraw wewnętrznych opublikował obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MSWiA w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego (Dz.U. 2014 poz. 192). Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

24 lutego 2014 r. Prezydent RP podpisał ustawę o operacjach i działaniach ratowniczych prowadzonych z udziałem zagranicznych funkcjonariuszy w Polsce. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

25 lutego 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Finansów Oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny (Dz.U. poz. 184).

 

Projekty aktów prawnych

Planowane zmiany w przepisach dotyczących czasu służby policjantów

Projekt MSW o świadczeniach odszkodowawczych

Planowane zmiany w urlopach policjantów

Pozwolenie na broń według nowych zasad?

Projekt MSW w sprawie warunków technicznych strzelnic policyjnych

Zmienią się zasady współdziałania Lasów Państwowych z Policją

Nowe dokumenty dla policyjnych emerytów i rencistów

Projekt zmian w strukturze organizacyjnej Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW

MSW opracowało wzór formularza do przekazywania informacji dotyczących naruszeń

 

Współpraca

Porozumienie o współpracy na rzecz walki z dopingiem w sporcie

Współpraca w zakresie dochodzeń popożarowych

Współpraca Policji z wrocławską uczelnią wyższą

Współpraca Policji z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym

 

Projekty

Policyjna Platforma Przeciw Nienawiści

Forum Dobrych Praktyk Projektowych

Psychologiczny Telefon Zaufania

Policjanci dostaną nowe kamizelki?

Bezpieczne pogranicze – bezpieczni mieszkańcy i turyści

Wykorzystanie istniejących systemów informacyjnych w celu zwiększenia skuteczności transgranicznej wymiany informacji i zapobiegania przestępczości

Wyższa jakość – większe bezpieczeństwo. Analiza porównawcza jakości pracy w policji

 

Publikacje
 

Ostatni komendanci, ostatni żołnierze, 1951–1963

Kryminalistyczna identyfikacja śladów stóp

Ryzyko w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych Policji. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe

Ochrona danych osobowych w praktyce

Podręcznik dla dzielnicowego

 

Zapowiedzi
 

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Służba cywilna: Szkolenia z etyki, poprawności językowej i dostępu do informacji publicznej

13 marca - II międzynarodowa konferencja „Miejsce zdarzenia”

13 marca - Mistrzostwa 6. Brygady Powietrznodesantowej oraz IV Otwarte Mistrzostwa Małopolskich Służb Mundurowych w narciarstwie zjazdowym

14 marca - Bezpłatne warsztaty „Co warto wiedzieć o swoich dokumentach?”

9-13 kwietnia - XIII Indywidualne Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Szachach

16 kwietnia - XI Bieg Przełajowy Służb Mundurowych

27-30 maja - Konferencja „Tajemnice przestępstw – ślady biologiczne we współczesnych badaniach kryminalistycznych”

5-6 kwietnia - II nocny maraton dla służb mundurowych "RYŚ"