Seminarium nt. wymiany informacji pomiędzy służbami policji państw Unii Europejskiej

Data publikacji: 21.02.2014

W dniach 11-14 lutego br. w Bratysławie odbyło się międzynarodowe seminarium poświęcone wymianie informacji pomiędzy służbami policji państw Unii Europejskiej, w ramach projektu „Wykorzystanie istniejących systemów informacyjnych w celu zwiększenia skuteczności transgranicznej wymiany informacji i zapobiegania przestępczości”.

W trakcie spotkania poruszono kwestie związane z regulacjami prawnymi międzynarodowej wymiany informacji prowadzonej przez słowacką Policję. Przedstawiciele Europolu i Interpolu przedstawili aplikacje oraz bazy danych przez nich wykorzystywane. Uczestnicy seminarium mieli okazję zobaczyć, jak funkcjonuje nowy mobilny system informatyczny słowackiej policji.

W trakcie pobytu zorganizowane zostały wyjazdy do dwóch punktów współpracy policyjnej PCCC oraz do słowackiego Centrum Personalizacji Dokumentów w  Bratysławie, gdzie uczestnicy mogli zapoznać się z procedurami związanymi z wydawaniem dokumentów obywatelom Słowacji i cudzoziemcom oraz zobaczyć, w jaki sposób są obecnie drukowane dokumenty.

W spotkaniu uczestniczyli  policjanci z Czech, Słowacji, Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, koordynatorzy krajowych punktów współpracy policyjnej i celnej tzw. PCCC (z ang. Police and Customs Cooperation Centers) oraz przedstawiciel Szkoły Policji w Katowicach. Organizatorem seminarium był szkoła policji w Pezinku.

***

Projekt „Wykorzystanie istniejących systemów informacyjnych w celu zwiększenia skuteczności transgranicznej wymiany informacji i zapobiegania przestępczości” finansowany jest ze środków programu Komisji Europejskiej „Zapobieganie i walka z przestępczością (ISEC)”. Projekt realizuje Szkoła Policji w Katowicach wraz z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, słowacką Szkołą Policji w Pezinku oraz czeską Szkołą Policji z Holeszowa.

Źródło: SP w Katowicach