Wymierne korzyści polsko-czeskiego projektu na rzecz bezpieczeństwa

Data publikacji: 07.02.2014

6 lutego br. w Czarnej Górze odbyła się konferencja podsumowująca realizację polsko-czeskiego projektu "Bezpieczne pogranicze – bezpieczni mieszkańcy i turyści", współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013.

W ramach projektu m.in.:

  • przeprowadzono szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla kilkudziesięciu funkcjonariuszy policji polskiej i czeskiej,
  • opracowano procedury reagowania w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń transgranicznych w ramach polsko-czeskiej grupy roboczej,
  • wydano dwujęzyczny poradnik dla turystów, zawierający m.in. najważniejsze przepisy ruchu drogowego, informacje dla narciarzy, mapę pogranicza,
  • zakupiono 10 zestawów do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które zostaną przekazane funkcjonariuszom policji kłodzkiej i pardubickiej.
    (Zakupione zastawy będą znajdować się w pojazdach służbowych ruchu drogowego i wspólnych patroli polsko-czeskich).

***

Celem projektu „Bezpieczne pogranicze – bezpieczni mieszkańcy i turyści” jest podnoszenie sprawności współdziałania Policji z Ujścia nad Orlicą i kłodzkiej na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów pogranicza polsko-czeskiego poprzez nabywanie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ustalenie procedur współdziałania Policji w przypadkach wstąpienia zdarzeń o charakterze transgranicznym, poprawę koordynacji i ekonomiki wspólnych działań policji polskiej i czeskiej, zacieśnienie współpracy.

Źródło: KWP we Wrocławiu