Współpraca Policji z wrocławską uczelnią wyższą

Data publikacji: 13.02.2014

12 lutego 2014 r. we Wrocławiu zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji i Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w obszarze przeciwdziałania narkomanii, zagrożeniom terrorystycznym oraz wszelkim formom łamania prawa na terenie uczelni. To kolejne już porozumienie podpisane z uczelniami wyższymi przez dolnośląską Policję.

Podstawowym celem wspólnego działania władz uczelni i kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu jest zapewnienie bezpieczeństwa na terenie uczelni, podniesienie świadomości społeczności akademickiej o działaniach i uprawnieniach Policji oraz sprawna i szybka wymiana informacji pozwalająca na optymalizację działań Policji w sytuacji konieczności podejmowania policyjnych interwencji.

W podpisanym aktualnie porozumieniu, poza rozszerzeniem katalogu sytuacji, w których Policja może wkroczyć na teren uczelni bez zgodny rektora, zawarto także regulacje dotyczące współpracy w zakresie przeciwdziałania narkomani, zagrożeniom terrorystycznym oraz wprowadzono element możliwości udostępnienia Policji obiektów dydaktycznych w celu realizacji działań edukacyjno-profilaktycznych.

Więcej informacji.

Źródło: KWP we Wrocławiu