Współpraca w zakresie dochodzeń popożarowych

Data publikacji: 19.02.2014

19 lutego br. lubuscy komendanci wojewódzcy Policji i Państwowej Straży Pożarnej podpisali "List intencyjny" dotyczący współpracy w zakresie dochodzeń popożarowych prowadzonych na terenie województwa lubuskiego.

Celem współpracy jest optymalizacja czynności dochodzeniowych w sprawach o pożary i doskonalenie metod ustalania przyczyn powstawania pożarów. Zadania w tym zakresie będą realizowane na podstawie wspólnie ustalonego planu pracy na dany rok, nad którego realizacją czuwać będzie grupa stałych koordynatorów z obu formacji.

Źródło: KWP w Gorzowie Wlkp.