Szef Policji: nie możemy zawieść zaufania

Data publikacji: 04.02.2014

W najnowszym numerze miesięcznika „Policja 997” ukazał się wywiad Ireny Fedorowicz z Komendantem Głównym Policji nadinsp. Markiem Działoszyńskim. Rozmowa dotyczyła m.in. narady kierowniczej kadry Policji, przypadków ingerowania w policyjną statystykę i problemu nietrzeźwych kierowców na drogach.

Komendant Działoszyński odnosząc się do narady kadry kierowniczej Policji, która odbyła się na początku stycznia br., zwrócił uwagę na kilka kwestii:

  • obecnie dobrą sytuacje kadrową,
  • spadkowy trend w zagrożeniu przestępczością,
  • podejmowanych działań mających na celu odbudowanie etosu służby i autorytetu Policji.

Zaznaczył, że kierownictwu Policji zależy, aby policjanci w całej Polsce byli dobrze poinformowani o działaniach i planach kierownictwa. I temu właśnie dedykowana będzie kwietniowa odprawa z udziałem wszystkich komendantów powiatowych i miejskich.

Podkręcanie statystyki

Nadindp. M. Działoszyński powiedział, że każdy, kto zostanie przyłapany na manipulowaniu statystyką straci stanowisko. Jak zaznaczył dotyczy to szczególnie przełożonych. – Przełożony, który zachęca podwładnych, by w zbliżającym się okresie sprawozdawczym podnieść wykrywalność pewnych kategorii przestępstw, nie wskazując im, że należy podnieść skuteczność i jakość pracy, deprawuje policjantów. Zachęca ich do tego, by nie przyjmowali zgłoszeń albo skutecznie zniechęcali zgłaszających  – powiedział komendant. Jak zaznaczył Policja ma pracować na wysokim poziomie, i nie wolno jej zawieść zaufania, którym obecnie darzą ją obywatele.

Centrum Badania Opinii Społecznej zrealizowało na początku września 2013 r. kolejną edycję badania instytucji publicznych na reprezentatywnej próbie 911 dorosłych Polaków. Większość obywateli dobrze oceniło działalność Policji. Pozytywnie na temat pracy policjantów wypowiedziała się większość ankietowanych - 66 proc. (CBOS, 5-12 września 2013 r.).

Pijani kierowcy

Komendant Główny Policji powiedział, że problem pijanych kierowców na drogach został zidentyfikowany już dwa lata temu. Wtedy też podjęto decyzje zwiększenia stanów osobowych policji drogowej, zwiększenia liczby kontroli i zakupu dodatkowego sprzętu do badania trzeźwości. Jak zaznaczył polityka karna w państwie może być realizowana tylko wtedy, kiedy stanowi wspólny system. – Nie potrzeba do tego zmieniać prawa, wystarczy je egzekwować  – dodał.


Zobacz: "Nie możemy zawieść zaufania", rozmowę z Komendantem Głównym Policji nadinsp. Markiem Działoszyńskim przeprowadziła I. Fedorowicz, „Policja 997” nr 2(107), luty 2014 r., s. 4.