II międzynarodowa konferencja „Miejsce zdarzenia”

Data publikacji: 03.02.2014

13 marca 2014 r. w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska (ul. Marsa 56c Warszawa) odbędzie się międzynarodowa konferencja „Miejsce zdarzenia” zorganizowana przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Konferencja odbędzie się podczas III Międzynarodowych Targów Techniki Kryminalistycznej CrimeLab organizowanych pod patronatem honorowym Ministra Sprawiedliwości.

Tegoroczna konferencja to drugie spotkanie poświęcone miejscu zdarzenia. W tym roku tematem przewodnim jest rola służb zaangażowanych w prowadzenie oględzin. Główny cel spotkania to podsumowanie i omówienie obecnego stanu wiedzy na temat badania miejsca zdarzenia w Polsce i za granicą oraz umożliwienie wymiany doświadczeń w tym zakresie. Przedsięwzięcie jest skierowane zarówno do teoretyków, jak i praktyków kryminalistyki, a także do naukowców, przedstawicieli polskiego sądownictwa i prokuratury, kadry kierowniczej Policji, techników kryminalistyki oraz przedstawicieli biznesu z kraju i ze świata.

Program konferencji

W dniu konferencji zorganizowane będą równolegle dwa przedsięwzięcia. Jedno z nich to sesja naukowa z udziałem światowych oraz krajowych przedstawicieli kryminalistyki. Wygłoszą oni referaty na temat współpracy służb zaangażowanych w prowadzenie oględzin oraz możliwości usprawnienia tej współpracy. Realizacja opracowanych założeń mogłaby pozytywnie wpłynąć na jakość prowadzonych czynności, a także ułatwić uzyskiwanie niepodważalnych materiałów dowodowych. Prelegenci przedstawią unormowania prawne dotyczące wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych oraz omówią najważniejsze problemy związane z rozwojem technologii, osiągnięciami naukowymi i praktycznymi, a także postępami w europejskim procesie normalizacji tworzącymi solidne podwaliny do wypracowania bliższej współpracy między poszczególnymi służbami. Wspólne obrady zaproszonych gości pozwolą również na zdefiniowanie stanowisk w zakresie prawnym, formalnym i merytorycznym w kryminalistycznym badaniu miejsca zdarzenia. Sesja naukowa odbędzie się w sali konferencyjnej.

Drugim z planowanych na 13 marca 2014 roku przedsięwzięć są pokazy polegające na symulacji oględzin miejsca zdarzenia z udziałem techników i ekspertów kryminalistyki oraz prokuratorów. Zaprezentowane zostaną oględziny nielegalnego laboratorium narkotykowego oraz oględziny miejsca zabójstwa z użyciem broni palnej. Zadaniem techników będzie ujawnienie i zabezpieczenie śladów kryminalistycznych znajdujących się na danym stanowisku za pomocą odpowiednich środków i metod. Technicy będą mogli korzystać z pomocy ekspertów z dziedziny chemii i balistyki, a nadzór nad przeprowadzanymi oględzinami będzie sprawował prokurator. Wnioski wyciągnięte z ćwiczeń pomogą w wypracowaniu optymalnych rozwiązań odnoszących się do taktyki prowadzenia oględzin.

Rejestracji na konferencję „Miejsce zdarzenia” można dokonać na stronie: www.miejscezdarzenia.edu.pl
Rejestracji na targi CrimeLab i EuroLab można dokonać na stronie: www.crimelab.pl