Podręcznik „Ochrona danych osobowych w praktyce"

Data publikacji: 20.02.2014

Ukazała się wspólna publikacja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Ta unikatowa na polskim rynku wydawniczym pozycja została wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny. Przy jej opracowaniu współpracowali ze sobą autorzy z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Efektem ich prac jest kompendium wiedzy o zarządzaniu bezpieczeństwem informacji z uwzględnieniem zarówno przepisów prawa, jak i dokumentów normalizacyjnych.

Informacje o wynikających z przepisów prawa obowiązkach dotyczących ochrony danych osobowych zestawiono z informacjami praktycznymi zawartymi m.in. w normach, czyli dokumentach opisujących aktualny poziom wiedzy w danej dziedzinie, możliwych do dobrowolnego zastosowania. W zbiorze norm nie ma wprawdzie takich, które wprost odnoszą się do ochrony danych osobowych, jednak autorzy publikacji wskazują te z nich, które mogą być w takich przypadkach wykorzystane.

Dostępne są trzy formy tego opracowania: książkowa, na płycie CD oraz w formie pliku. Zakupu publikacji można dokonać w punkcie dystrybucji PKN przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie lub za pośrednictwem sklepu internetowego PKN.

Źródło: GIODO