"Ostatni komendanci, ostatni żołnierze, 1951–1963"

Data publikacji: 27.02.2014

Zbiór tekstów "Ostatni komendanci, ostatni żołnierze" zawiera opracowania dotyczące żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, którzy aż do lat pięćdziesiątych, a w niektórych przypadkach nawet lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia stawiali zbrojny opór sowietyzmowi. Mówi więc o ostatnich, czyli tych, którzy uczestniczyli w najpóźniejszym, wciąż słabo znanym okresie zbrojnych zmagań – czasie walk prowadzonych w lasach, w małych oddziałach, a w końcu często już samotnie.

Publikacja "Ostatni komendanci, ostatni żołnierze, 1951–1963" powstała z inicjatywy Władysława Stasiaka – Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2009–2010.
Książka do pobrania ze strony prezydent.pl.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 3 lutego 2011 roku ustanowił 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.


Władysław Stasiak

Urodził się 15 marca 1966 roku. Ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Krajową Szkołę Administracji Publicznej.

W latach 1993–2002 pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, m.in. jako wicedyrektor Departamentu Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Od listopada 2002 roku pełnił funkcję zastępcy prezydenta m.st. Warszawy Lecha Kaczyńskiego, odpowiedzialnego za sprawy ochrony ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego, działalność Straży Miejskiej oraz ewidencję ludności, ochronę zdrowia, sport i kulturę fizyczną.

Od 2 listopada 2005 roku do 31 maja 2006 roku zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpowiedzialny za nadzór nad Policją, Strażą Graniczną i Biurem Ochrony Rządu. Następnie był sekretarzem stanu w tym resorcie do 24 sierpnia 2006 roku, kiedy to objął urząd Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Od 8 sierpnia 2007 roku do 16 listopada 2007 roku był Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. 19 listopada 2007 roku ponownie został szefem BBN. 15 stycznia 2009 roku odwołano go z tego stanowiska. Jednocześnie otrzymał nominację na zastępcę szefa Kancelarii Prezydenta RP.

Szefem Kancelarii Prezydenta był od 27 lipca 2009 r. do 10 kwietnia 2010 r. Zginął tragicznie w katastrofie rządowego samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem. Miał 44 lata.