Pożegnanie 23. zmiany kontyngentu na Bałkanach

Data publikacji: 05.02.2014

117 policjantów z kolejnej zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji zakończyło ćwiczenia zgrywające w słupskiej Szkole Policji. Przed wyjazdem na Bałkany policjanci przez miesiąc doskonalili procedury, które na co dzień wykonywane będą w Kosowie. 4 lutego br. odbyło się uroczyste pożegnanie kontyngentu.

Dowódcą delegowanych policjantów, którzy wyjadą do Kosowa jest mł. insp. Paweł Kurowski, a jego zastępcą - nadkom. Adrian Klejner. Tak jak w poprzednich rotacjach, również i teraz w składzie znajdują się kobiety. Do misji przygotowuje się 113 policjantów i 4 policjantki, które pełnić będą funkcje szefa logistyki, pomocnika szefa kompanii, oficera dyżurnego oraz pielęgniarki. 

W trakcie uroczystości wszyscy członkowie kontyngentu otrzymali świadectwa ukończenia specjalistycznego kursu pozwalającego na pełnienie służby w misjach poza granicami kraju. Dowódca 23. zmiany kontyngentu odebrał też flagę narodową, która powiewać będzie w polskiej bazie na Bałkanach.

Podsumowaniem miesięcznych ćwiczeń były kilkudniowe działania na poligonie wojsk NATO w Wicku Morskim koło Ustki. W takcie zajęć poligonowych policjanci ćwiczyli między innymi rozpraszanie agresywnego tłumu, udzielanie pierwszej pomocy osobom rannym znajdującym się pod odstrzałem oraz wykorzystanie granatów dymnych i gazów łzawiących. Na poligonowej strzelnicy doskonalono natomiast umiejętności strzeleckie z wykorzystaniem broni długiej. Realizmu ćwiczeń dopełniły też koktajle Mołotowa, które już kilkakrotnie były używane przez agresywny tłum, wobec którego interwencje musieli podejmować polscy policjanci w Kosowskiej Mitrowicy.

W ramach ćwiczeń na terenie szkoły Policji doskonalone były elementy służby patrolowej. Policjanci poruszali się w małych grupach po ulicach szkoły. W trakcie patrolowania należało w odpowiedni sposób zareagować na - prowadzony w ich kierunku - ostrzał z broni palnej. W trakcie zajęć wykorzystywano ćwiczebną amunicję, prowadzono blokady dróg oraz przeszukania dużych pomieszczeń, które były zadymione i nieoświetlone.

Wszystkie policyjne formacje są przygotowane do prowadzenia działań z udziałem plutonów pochodzących z różnych krajów. Wśród zadań, które stoją przed polskimi policjantami są między innymi konwoje polityków i osób duchownych, zabezpieczanie więzień i aresztów, ochrona procesów sądowych szczególnie niebezpiecznych przestępców oraz wsparcie lokalnych jednostek prowadzących kontrolę graniczną w przypadku zagrożenia ich bezpieczeństwa, głównie na granicy Kosowa z Serbią i Czarnogórą.

Źródło: SP w Słupsku