Stanowisko rządu o obniżeniu emerytur byłym funkcjonariuszom służby bezpieczeństwa

Data publikacji: 26.02.2014

20 lutego br. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opracowało projekt stanowiska Rządu w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 2052). Po analizie propozycji zawartych w projekcie proponuje się, aby Rada Ministrów negatywnie go zaopiniowała.

Poselski projekt ustawy ma na celu wprowadzenie przepisów nakazujących dokonanie obniżenia świadczeń emerytalnych byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz byłych członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. W myśl projektu podstawa wymiaru świadczenia emerytalnego funkcjonariuszy SB zmniejszyłaby się z 0,7 proc. do 0,25 proc. za każdy rok służby, a zaoszczędzone pieniądze miałyby trafić jako odszkodowanie do ofiar represji komunistycznych.

Projekt stanowiska Rady Ministrów został skierowany do uzgodnień międzyresortowych.


Zobacz treść.