Inauguracyjne spotkanie Policyjnej Platformy Przeciw Nienawiści

Data publikacji: 14.02.2014

13 lutego 2014 r. w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie odbyło się inauguracyjne spotkanie Policyjnej Platformy Przeciw Nienawiści (PPPN), która powstała z inicjatywy Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka jako społeczno–policyjna platforma do spraw wypracowania optymalnych form i metod zapobiegania tzw. przestępstwom z nienawiści.

Inicjatywa, mająca otwarty charakter, skupia przedstawicieli środowiska policyjnego, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. W pierwszym spotkaniu udział wzięło szerokie gremium koalicjantów platformy: przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Sprawiedliwości, policjanci i pracownicy Komendy Głównej Policji oraz Pełnomocnicy Komendantów Wojewódzkich Policji ds. Ochrony Praw Człowieka w Białymstoku, Kielcach i Radomiu oraz Pełnomocnik Komendanta Stołecznego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka, przedstawiciele Muzeum Historii Żydów Polskich oraz liczne grono przedstawicieli organizacji pozarządowych: Fundacji „Ocalenie”, Fundacji „Trans-Fuzja”, Kampanii Przeciw Homofobii, Stowarzyszenia „Lambda”, Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”, Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita”, Fundacji „MultiOcalenie”, Stowarzyszenia „Pracownia Różnorodności”, Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Stowarzyszenia Inicjatyw Kobiecych.

Prowadzący spotkanie Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz zaprezentował idee i cele oraz horyzontalne możliwości PPPN. Następnie pod dyskusję poddano kwestie organizacyjne oraz proponowane przez uczestników spotkania założenia projektu oraz zagrożenia i szanse jego rozwoju.

Przebieg spotkania inauguracyjnego pozwala mieć nadzieję na owocną współpracę i zbliżenie inicjatyw społecznych i instytucji publicznych ze środowiskiem policyjnym w zakresie zapobiegania i zwalczania incydentów i przestępstw motywowanych nienawiścią.