Nowe akty prawne podpisane przez Komendanta Głównego Policji

Data publikacji: 26.02.2014

Poniżej prezentujemy decyzje i wytyczne Komendanta Głównego Policji, które zostały zamieszczone w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji.