Ponad 8,5 mld zł dla Policji

Data publikacji: 05.02.2014

3 lutego br. została opublikowana ustawa budżetowa na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. Ustawa określa nie tylko liczbę etatów w Policji, ale i wysokość środków przewidzianych na bezpieczeństwo publiczne, a także na modernizację naszej formacji. Zarezerwowano w niej również środki na nagrody dla funkcjonariuszy.

Zgodnie z tegoroczną ustawą budżetową na bezpieczeństwo publiczne przeznaczono ponad 8,5 mld złotych, z czego najwięcej przewidziano na pokrycie wydatków bieżących. Z policyjnego budżetu najwięcej, bo ponad 5,7 mld zł, trafi do komend powiatowych. Komendy wojewódzkie otrzymają blisko 2 mld zł, Komenda Główna Policji - 475 mln zł, a jednostki terenowe Policji - 328 mln zł. Ustawa przewiduje też środki na modernizację Policji i innych służb w wysokości 150 mln zł.

W planie finansowym funduszu wsparcia Policji przewidziano środki w wysokości ponad 61 mln zł, z czego ponad 16 mln zł przeznaczono na rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby, a blisko 2 mln zł - na nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie.

Ustawa budżetowa na 2014 rok określiła liczbę etatów w Policji na 102.370, w tym 102.309 to etaty w jednostkach organizacyjnych Policji.

Wśród podmiotów, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe znalazło się Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Wysokość tych dotacji określono na ponad 17,5 mln zł.

Zobacz tekst ustawy.