Konferencja „Tajemnice przestępstw – ślady biologiczne we współczesnych badaniach kryminalistycznych”

Data publikacji: 27.05.2014

W dniach 27–30 maja 2014 roku odbywa się I Ogólnopolska Konferencja Biologii Kryminalistycznej pt. „Tajemnice przestępstw – ślady biologiczne we współczesnych badaniach kryminalistycznych” organizowana przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie i firmę Wima Convention Wiech i Wieczorek.

Konferencja ma charakter ogólnopolski, skierowana jest głównie do osób związanych z biologią kryminalistyczną, w tym genetyką sądową, a także prawem i dziedzinami pokrewnymi. Uczestnicy spotkania mogą zapoznać się z najnowszymi metodami analitycznymi stosowanymi w badaniach genetycznych i poznać najciekawsze przypadki z praktyki biegłych zajmujących się tymi badaniami. Prezentowane są również metody rekonstrukcji przebiegu zdarzenia i wyglądu miejsca zdarzenia na podstawie śladów krwawych oraz doświadczenia CLKP w zakresie badań materiału kostnego i genetycznej identyfikacji N.N. zwłok.

***

Panele tematyczne konferencji:

  • Badania genetyczne – najciekawsze przypadki z praktyki
  • Nowe metody analityczne w badaniach genetycznych
  • Analiza mechanizmu powstania śladów krwawych
  • Badania materiału kostnego w ujęciu interdyscyplinarnym
  • Najnowsze osiągnięcia badawcze w projektach naukowych
  • Prezentacja aparatury badawczej przez zaproszonych wystawców
  • Międzynarodowa wymiana danych DNA