"Trzynastka" dla policjantów i pracowników Policji

Data publikacji: 28.01.2014

Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński podjął decyzję o wypłaceniu nagrody rocznej dla policjantów i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Policji. Wypłaty „trzynastki” powinny rozpocząć się 21 lutego br.