Nowe dokumenty dla policyjnych emerytów i rencistów

Data publikacji: 13.02.2014

13 lutego 2014 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz.U. 2014 poz. 1527). Emeryci i renciści policyjni otrzymają nowe dokumenty potwierdzające ich uprawnienia. Wydawcą nowej legitymacji będzie Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Legitymacje wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowają ważność do czasu ich wymiany.

Wprowadzona zmiana wynika z konieczności dostosowania dokumentów emerytalnych do nowej nazwy resortu spraw wewnętrznych.

Zobacz treść rozporządzenia.

WZÓR GRAFICZNY NOWEJ LEGITYMACJI EMERYTA-RENCISTY POLICYJNEGO