TOP 10 – najchętniej czytane artykuły i skrót wydarzeń (wrzesień 2015 r.)

Data publikacji: 30.09.2015

Przygotowaliśmy zestawienie najchętniej czytanych artykułów we wrześniu br. i skrót wydarzeń. Zapraszamy do podsumowania miesiąca!

 1. Szefowa MSW odwiedziła pomorskich policjantów
 2. Wniosek RPO do TK ws. zatrzymywania praw jazdy
 3. Nowe przepisy dot. usuwania pojazdów
 4. Weszły w życie przepisy ograniczające immunitety ws. wykroczeń drogowych
 5. Oferta szkoleniowa CEPOL
 6. Nowe przepisy w sprawie zachowania tożsamości świadków w tajemnicy
 7. Brak spójnego systemu zwalczania przestępstw z nienawiści w Polsce - raport Amnesty International
 8. Wniosek RPO do TK ws. rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych
 9. Wizeszef Policji z wizytą w Królestwie Niderlandów
 10. VII Kongres Kobiet

Wydarzenia

 

Prawo

Nowe akty prawne Komendanta Głównego Policji (wrzesień 2015 r.)

Funkcjonariusze dostaną prawo jazdy jak wszyscy - zmiany wprowadzone do ustawy wynikają z zastrzeżeń Komisji Europejskiej dotyczących niewłaściwego wdrożenia dyrektywy 2006/126/WE w sprawie praw jazdy. Do ustawy wprowadzono zapisy korygujące wiek uzyskania prawa jazdy. Funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej będą mogli uzyskać prawo jazdy kategorii A po ukończeniu 18 lat. Prawo jazdy kategorii C będą mogli uzyskać funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu – po ukończeniu 19 lat. Natomiast otrzymanie prawa jazdy kategorii D przez funkcjonariuszy Policji, PSP, SG i BOR będzie wymagało 21 lat.

Jednolity tekst ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - w Dzienniku Ustaw opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2015 poz. 1390).

Portal informacyjny o darmowej pomocy prawnej - od początku 2016 roku w Polsce zacznie funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. W ponad 1500 punktach na terenie całego kraju m.in. adwokaci i radcowie prawni będą udzielać bezpłatnych porad prawnych. Już teraz uruchomiony został portal www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl z najważniejszymi informacjami na ten temat.

Jednolity tekst rozporządzenia w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji - w Dzienniku Ustaw opublikowano Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz.U. 2015 poz. 1374).

Nowe przepisy w sprawie usuwania pojazdów utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej  - w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz.U. 2015 poz. 1323). Rozporządzenie wejdzie w życie 22 września 2015 r.

Jednolity tekst ustawy o wychowaniu w trzeźwości - w Dzienniku Ustaw opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2015 poz. 1286).

Rozpatrywanie petycji w Policji - 6 września br. weszła  w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która wprowadza nowy tryb realizacji petycji.

 

Policja na sportowo

Współpraca

 

Zapowiedzi

 • 1.10 - Ogólnopolskie Mistrzostwa Policji w XII Biegu Przełajowym im. sierż. Grzegorza Załogi - KWP w Katowicach
 • 01-02.10 - konferencja rozpoczynająca projekt pn. "Profesjonalne kadry filarem bezpiecznej Europy" finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 - KWP w Łodzi
 • 3.10 - Zawody Wędkarskie dla policjantów oraz pracowników Policji o Puchar Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu - Poznań 
 • 5-8.10 – działanie PaT/E oraz inauguracja programu PaT w województwie małopolskim
 • 9.10 - Dzień Sportu - KWP w Poznaniu 
 • 9.10 - konferencja naukowa "Kryminologia dla Policji - Teoria, praktyka, edukacja" – WSPol w Szczytnie
 • 11.10 - Jesienne Mistrzostwa Polski Policji w Maratonie - "16 Poznań Maraton"
 • 12-13.10 - konferencja podsumowująca  projekt „Razem na rzecz bezpieczeństwa województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 - Zamość - KWP w Lublinie
 • 14-15.10 - konferencja  naukowa ,,Etyka w działaniu funkcjonariuszy służb mundurowych" - OSW ,,Jawor" w Polańczyku – KWP w Rzeszowie
 • 15.10 – Warszawa – udział społeczności programu PaT w konferencji programu MSW "Razem bezpieczniej"
 • 17.10 - III Mistrzostwa Policji w Pływaniu
 • 17-18.10 – pierwszy ogólnopolski Zlot PaTPORTÓW - Bydgoszcz
 • 19-23.10 – działanie PaT/E oraz inauguracja programu PaT w województwie lubuskim
 • 21-23.10 - finał VIII Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych "Dzielnicowy Roku" – SP w Katowicach
 • 23.10 - Mistrzostwa Policji w Judo – CSP w Legionowie
 • 26-27.10 - konferencja naukowa "Kompetencje grup dyspozycyjnych w zakresie bezpieczeństwa państwa" – WSPol w Szczytnie