Spotkanie Zespołu ds. strategii równych szans w Policji

Data publikacji: 10.09.2015

W przededniu VII Kongresu Kobiet w Sali Generalskiej KGP spotkali się członkowie Zespołu ds. Strategii Równych Szans w Policji. Przedstawiono zakres zrealizowanych już prac i podsumowano dotychczasowe inicjatywy.

W zespole pojawiły się nowe członkinie, które wezmą również udział w Kongresie Kobiet.

Czytaj również:

I posiedzenie Zespołu ds. strategii równych szans w Policji