Brak spójnego systemu zwalczania przestępstw z nienawiści w Polsce - raport Amnesty International

Data publikacji: 17.09.2015

Nowy raport Amnesty International pokazuje skutki luk w polskim systemie prawnym, które sprawiają, że osoby LGBTI, osoby z niepełnosprawnościami czy bezdomne nie są chronione przed przestępstwami z nienawiści.

Polskie prawo zawiera przepisy nakazujące ściganie i karanie przestępstw z nienawiści motywowanych pochodzeniem rasowym, etnicznym, narodowym, wyznaniem lub bezwyznaniowością, ale jednocześnie nie zapewnia podobnej ochrony przed przestępstwami z nienawiści motywowanymi wiekiem, niepełnosprawnością, płcią, tożsamością płciową, orientacją seksualną i statusem społeczno-ekonomicznym.

RaportDotknięci przez nienawiść, zapomniani przez prawo: brak spójnego systemu zwalczania przestępstw z nienawiści w Polsce" pokazuje skutki tego dwutorowego, niespójnego podejścia do zwalczania przestępstw z nienawiści w Polsce.

Raport powstał w oparciu o historie konkretnych osób, które stały się ofiarami przestępstw z nienawiści.

Zachęcamy do lektury!

 

 

Pliki do pobrania