Nowe przepisy dot. usuwania pojazdów

Data publikacji: 21.09.2015

Minister Spraw Wewnętrznych określił nowe wzory dyspozycji usunięcia pojazdu, powiadomienia o usunięciu pojazdu oraz zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego.

22 września 2015 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 31 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz.U. poz. 1323). Powodem nowelizacji jest planowane uruchomienie modułu usuniętych pojazdów w aplikacji SWD (System Wspomagania Dowodzenia). Rozbudowa systemu pozwoli na generowanie oraz wydruk dyspozycji usunięcia pojazdu, powiadomienia o usunięciu pojazdu oraz zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego.

W § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz.U. nr 143 poz. 846) usunięto zdanie pierwsze, zgodnie z którym zezwolenie na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego jest drukiem ścisłego zarachowania. W praktyce generowanie dodatkowych indywidualnych numerów dla tych formularzy okazało się bezcelowe (zastąpiono je nr dyspozycji usunięcia pojazdu).

Nowelizacja wprowadza zmiany w załącznikach do znowelizowanego rozporządzenia, określających wzory dyspozycji usunięcia pojazdu, powiadomienia o usunięciu pojazdu oraz zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego. Ich celem jest umożliwienie adaptacji formularzy do wersji elektronicznej. Nowe przepisy rezygnują z elementów wymagających ręcznego naniesienia na formularzu m.in. pieczęci jednostki oraz pola, w którym niepotrzebną część należało skreślić (w nowym formularzu należy zaznaczyć odpowiednie okienko). Zmieniono także wielkość formularza dyspozycji usunięcia pojazdu z formatu A5 na format A4. Ponadto rozszerzono zakres informacji o usuwanym pojeździe o model pojazdu oraz nr identyfikacyjny (VIN).

Zgodnie z przepisem przejściowym wzory dyspozycji usunięcia pojazdu i powiadomienia, określone na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, mogą być używane do czasu wyczerpania ich nakładu, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Źródło: PAP

Pliki do pobrania