O SIS II w Krakowie

Data publikacji: 04.09.2015

W dniach 2-4 września br. w Krakowie odbyła się ósma konferencja zorganizowana przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP w ramach projektu Nowe wyzwania dla użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II.

ematem konferencji były wpisy wprowadzane do SIS dotyczące obywateli państw trzecich, którym odmówiono pozwolenia na wjazd lub pobyt w strefie Schengen na podstawie art. 24 Rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II). Intencją organizatorów jest możliwie najszersze przedstawienie tematu, a także poruszenie najważniejszych kwestii związanych z narastającą falą migracji w strefie Schengen.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej, Sekretariatu Generalnego Rady, Europejskiej Sieci Migracyjnej, Frontexu, Straży Granicznej, Urzędu ds. Cudzoziemców, urzędów wojewódzkich, prokuratury apelacyjnej i Policji (Centralne Biuro Śledcze Policji, Szkoła Policji w Pile, Biuro Służby Kryminalnej KGP, Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP).

Kolejna konferencja odbędzie się w dniach 7-9 października we Wrocławiu.

Konferencję otworzyli komendant wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Mariusz Dąbek oraz dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP insp. Rafał Łysakowski.