Funkcjonariusze dostaną prawo jazdy jak wszyscy

Data publikacji: 23.09.2015

Rada Ministrów przyjęła 22 września 2015 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami przedłożony przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Zmiany wprowadzone do ustawy wynikają z zastrzeżeń Komisji Europejskiej dotyczących niewłaściwego wdrożenia dyrektywy 2006/126/WE w sprawie praw jazdy.

Do ustawy wprowadzono zapisy korygujące wiek uzyskania prawa jazdy. Funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej będą mogli uzyskać prawo jazdy kategorii A po ukończeniu 18 lat. Prawo jazdy kategorii C będą mogli uzyskać funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu – po ukończeniu 19 lat. Natomiast otrzymanie prawa jazdy kategorii D przez funkcjonariuszy Policji, PSP, SG i BOR będzie wymagało 21 lat.

Ponadto, zgodnie ze wskazaniami KE, uzupełniono przepis określający zasady ustalania miejsca zamieszkania przy wydawaniu prawa jazdy.

Znowelizowana ustawa ma obowiązywać po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.