Nowe przepisy w sprawie zachowania tożsamości świadków w tajemnicy

Data publikacji: 18.09.2015

W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka (Dz.U. 2015 poz. 1408). Przepisy wejdą w życie 1 października 2015 r.

Pliki do pobrania