Jednolity tekst ustawy o wychowaniu w trzeźwości

Data publikacji: 04.09.2015

W Dzienniku Ustaw opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2015 poz. 1286).

Pliki do pobrania