Komendant Główny Policji uczcił pamięć ofiar zbrodni katyńskiej

Data publikacji: 21.09.2015

W 76. rocznicę napaści ZSRR na Polskę gen. insp. Krzysztof Gajewski uczestniczył w uroczystościach na Polskim Cmentarzu Wojennym w Bykowni, gdzie oddał hołd ofiarom zbrodni katyńskiej.

Polski Cmentarz Wojenny w Kijowie-Bykowni upamiętnia 3435 polskich więźniów aresztowanych i zamordowanych przez NKWD w 1940 roku na Ukrainie. Dokładna liczba ofiar zbrodni NKWD znana jest dzięki ujawnieniu tzw. ukraińskiej listy katyńskiej. Lista zawiera dane 3435 polskich obywateli, w tym policjantów i funkcjonariuszy straży więziennej, oficerów Wojska Polskiego: generałów, pułkowników i podpułkowników oraz osób cywilnych w tym prawników, sędziów Sądu Najwyższego, urzędników - prezydentów i burmistrzów miast, senatorów i posłów różnych partii.

Warto wspomnieć, że na cmentarzu, oprócz Polaków zamordowanych w zbrodni katyńskiej, pochowane są również polskie ofiary stalinowskiego Wielkiego Terroru w latach 1937-1938. Największą grupę stanowią Ukraińcy i przedstawiciele innych narodowości - ofiary represji komunistycznych. Liczbę spoczywających tam ludzi szacuje się na 100-120 tys. Są to przede wszystkim tzw. wrogowie władzy sowieckiej, którzy zginęli przeważnie od strzału w głowę. Pochowani są tam na obszarze ok. 5 hektarów.

Centralnym elementem nekropolii w Bykowni jest ołtarz z nazwiskami ofiar, Dzwon Pamięci oraz symbole religijne podkreślające wielowyznaniowy charakter II Rzeczypospolitej. W alejce okalającej cmentarz rozmieszczono indywidualne tabliczki - epitafia ofiar, zawierające stopień wojskowy, datę i miejsce urodzenia, przydział służbowy, zawód, funkcję państwową lub społeczną. Cmentarz został otwarty 22 września 2012 roku. Cmentarz w Bykowni jest czwartą nekropolią upamiętniającą polskie ofiary NKWD, po cmentarzach w Lesie Katyńskim, Charkowie i Miednoje.

W uroczystościach uczestniczyli Prezes Rady Ministrów Pani Ewa Kopacz oraz szef ukraińskiego rządu Arsenij Jaceniuk.