Jednolity tekst rozporządzenia w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji

Data publikacji: 15.09.2015

W Dzienniku Ustaw opublikowano Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz.U. 2015 poz. 1374).

Pliki do pobrania