Komunikaty kadrowe

 • Komunikat nr 2/2010 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 21 stycznia 2010 roku powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Andrzeja Szczałbę - głównego księgowego - naczelnika Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, pełniącego obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

 • Komunikat nr 2/2010 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 20 stycznia 2010 roku powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu podinsp. Tomaszowi Kowalczykowi - pozostającemu w dyspozycji Komendanta Głównego Policji

 • Komunikat nr 1/2010 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 18 stycznia 2010 roku zwolnił ze służby w Policji insp. Janusza Kawalca - I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach

 • Komunikat nr 1/2010 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 14 stycznia 2010 roku powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku nadkom. Adamowi Petelskiemu - naczelnikowi Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

 • Komunikat nr 34/2009 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 1 stycznia 2010 roku powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy dyrektora Głównego Sztabu Policji mł. insp. Andrzejowi Ostasowi - radcy Wydziału Nadzoru i Koordynacji Biura Ruchu Drogowego KGP

 • Komunikat nr 35/2009 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 1 stycznia 2010 roku przedłużył okres pełnienia obowiązków na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP do dnia 14 maja 2010 roku mł. insp. Ryszardowi Dudzikowi - naczelnikowi Wydziału Telekomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP

 • Komunikat nr 34/2009 cz. 3

  Komendant Główny Policji z dniem 31 grudnia 2009 roku zwolnił ze służby w Policji podinsp. Macieja Stańczyka - dyrektora Biura Kontroli KGP

 • Komunikat nr 34/2009 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 24 grudnia 2009 roku powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy nadkom. Macieja Załuckiego - naczelnika Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

 • Komunikat nr 34/2009 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 21 grudnia 2009 roku mianował na stanowisko dyrektora Centralnego Biura Śledczego KGP insp. Adama Maruszczaka - zastępcę dyrektora Centralnego Biura Śledczego KGP

 • Komunikat nr 33/2009 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 16 grudnia 2009 roku powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Ochrony Informacji Niejawnych KGP mł. insp. Jano Znajdkowi - zastępcy naczelnika Wydziału Główne Archiwum Policji Biura Ochrony Informacji Niejawnych KGP