Komunikaty kadrowe

 • Komunikat nr 27/2024 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 21 lutego 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Szkoły Policji w Pile mł. insp. Marcinowi TOWALEWSKIEMU - Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Pile

 • Komunikat nr 27/2024 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 21 lutego 2024 r. mianował na stanowisko dyrektora Biura Kontroli Komendy Głównej Policji insp. Dorotę PRZYPOLSKĄ - pełniącą obowiązki służbowe na stanowisku dyrektora Biura Kontroli Komendy Głównej Policji

 • Komunikat nr 26/2024 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 20 lutego 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie mł. insp. Tomaszowi GILOWI - Komendantowi Miejskiemu Policji w Lublinie

 • Komunikat nr 26/2024 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 20 lutego 2024 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Beatę RÓŻNIAK-KRZESZEWSKĄ - Komendanta Szkoły Policji w Pile

 • Komunikat nr 25/2024 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 19 lutego 2024 r. mianował na stanowisko dyrektora Biura Kryminalnego KGP - insp. Michała BIAŁĘCKIEGO - zastępcę dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku dyrektora Biura Kryminalnego KGP

 • Komunikat nr 25/2024 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 19 lutego 2024 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji nadinsp. Artura BIELECKIEGO - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

 • Komunikat nr 24/2024 cz. 11

  Komendant Główny Policji z dniem 16 lutego 2024 r. mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Kontroli KGP mł. insp. Stanisława DYRKA - naczelnika Wydziału Obsługi Informacyjnej Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Kontroli KGP

 • Komunikat nr 24/2024 cz. 10

  Komendant Główny Policji z dniem 16 lutego 2024 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Edwarda SZYDŁOWSKIEGO - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie

 • Komunikat nr 24/2024 cz. 9

  Komendant Główny Policji z dniem 16 lutego 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Zbigniewowi NOWAKOWI - Komendantowi Miejskiemu Policji w Krakowie

 • Komunikat nr 24/2024 cz. 8

  Komendant Główny Policji z dniem 16 lutego 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzejowi PATRZAŁKOWI - Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach