Komunikaty kadrowe

 • Komunikat nr 54/2024 cz. 3

  Komendant Główny Policji z dniem 15 maja 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Jackowi WITASOWI – pozostającemu w dyspozycji Komendanta Głównego Policji

 • Komunikat nr 54/2024 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 15 maja 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Marcinowi WOŹNIAKOWI – Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy

 • Komunikat nr 54/2024 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 15 maja 2024 r. powołał na stanowisko zastępcy dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji podinsp. Kamila STARZOMCZYKA – eksperta Wydziału Obsługi Informacyjnej Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

 • Komunikat nr 53/2024

  Komendant Główny Policji z dniem 13 maja 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji insp. Konradowi KRAKOWIAKOWI – pozostającemu w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu

 • Komunikat nr 52/2024 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 13 maja 2024 r. mianował na stanowisko dyrektora Biura Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji Komendy Głównej Policji mł. insp. Sylwię MAJEWSKĄ-MAZEPĘ – naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, pełniącą obowiązki służbowe na stanowisku dyrektora Biura Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji Komendy Głównej Policji

 • Komunikat nr 52/2024 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 10 maja 2024 r. zwolnił ze stanowiska zastępcy dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji insp. Michała GRZELCA

 • Komunikat nr 51/2024 cz. 12

  Komendant Główny Policji z dniem 6 maja 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji podinsp. Arturowi KOWALCZEWSKIEMU – pozostającemu w dyspozycji Komendanta Głównego Policji

 • Komunikat nr 51/2024 cz. 11

  Komendant Główny Policji z dniem 6 maja 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji kom. Ewelinie MĄCZKOROWSKIEJ – zastępcy dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji

 • Komunikat nr 51/2024 cz. 10

  Komendant Główny Policji z dniem 6 maja 2024 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości mł. insp. Bartosza FURGAŁĘ – naczelnika Wydziału w Rzeszowie Biura Spraw Wewnętrznych Policji

 • Komunikat nr 51/2024 cz. 9

  Komendant Główny Policji z dniem 6 maja 2024 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości mł. insp. Michała ZUGAJA – naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości