Komunikaty kadrowe

 • Komunikat nr 30/2024 cz. 4

  Komendant Główny Policji z dniem 27 lutego 2024 r. powołał na stanowisko Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” insp. Łukasza PIKUŁĘ - Zastępcę Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”

 • Komunikat nr 30/2024 cz. 3

  Komendant Główny Policji z dniem 27 lutego 2024 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Ryszarda GANA - I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, pełniącego obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie

 • Komunikat nr 30/2024 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 27 lutego 2024 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Andrzeja ŻYLIŃSKIEGO - Zastępcę Komendanta-Prorektora Akademii Policji w Szczytnie

 • Komunikat nr 30/2024 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 26 lutego 2024 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji nadinsp. Iwonę KLONOWSKĄ - Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie

 • Komunikat nr 29/2024 cz. 8

  Komendant Główny Policji z dniem 26 lutego 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach mł. insp. Radosławowi KACPRZAKOWI - naczelnikowi Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

 • Komunikat nr 29/2024 cz. 7

  Komendant Główny Policji z dniem 26 lutego 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Jackowi STELMACHOWI - Komendantowi Powiatowemu Policji w Cieszynie

 • Komunikat nr 29/2024 cz. 6

  Komendant Główny Policji z dniem 26 lutego 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Arturowi BEDNARKOWI - Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

 • Komunikat nr 29/2024 cz. 5

  Komendant Główny Policji z dniem 26 lutego 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Krzysztofowi KUMASZCE - naczelnikowi Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji

 • Komunikat nr 29/2024 cz. 4

  Komendant Główny Policji z dniem 26 lutego 2024 r. mianował na stanowisko dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji insp. Roberta KOŹLAKA - zastępcę dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

 • Komunikat nr 29/2024 cz. 3

  Komendant Główny Policji z dniem 24 lutego 2024 r. mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji insp. Irminę GOŁĘBIEWSKĄ - pełniącą obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji