• Komunikat nr 24/2021

  Data publikacji: 02.06.2021

  Komendant Główny Policji z dniem 2 czerwca 2021 r., mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP insp. Adama KACHLA - dowódcę Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP

 • Komunikat nr 23/2021 cz. 2

  Data publikacji: 01.06.2021

  Komendant Główny Policji z dniem 1 czerwca 2021 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP nadkom. Karolowi STOJAKOWI - naczelnikowi Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji

 • Komunikat nr 23/2021 cz. 1

  Data publikacji: 01.06.2021

  Komendant Główny Policji z dniem 1 czerwca 2021 r., mianował na stanowisko zastępcy Dyrektora Biura Logistyki Policji KGP mł. insp. Beatę SZADKOWSKĄ - naczelnika Wydziału Analityczno-Koordynacyjnego, pełniącą obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy Dyrektora Biura Logistyki Policji KGP

 • Komunikat nr 22/2021 cz. 4

  Data publikacji: 26.05.2021

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 27 maja 2021 r., powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Waldemara WOŁOWCA - Dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji

 • Komunikat nr 22/2021 cz. 3

  Data publikacji: 26.05.2021

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 27 maja 2021 r., powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. Michała LEDZIONA - Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu

 • Komunikat nr 22/2021 cz. 2

  Data publikacji: 26.05.2021

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 27 maja 2021 r., powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji insp. Romana KUSTERA - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

 • Komunikat nr 22/2021 cz. 1

  Data publikacji: 26.05.2021

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 26 maja 2021 r., odwołał ze stanowiska Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Tomasza SZYMAŃSKIEGO

 • Komunikat nr 21/2021

  Data publikacji: 24.05.2021

  Komendant Główny Policji z dniem 21 maja 201 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Tomaszowi JĘDRZEJOWSKIEMU - naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

 • Komunikat nr 20 / 2021 cz. 2

  Data publikacji: 24.05.2021

  Komendant Główny Policji z dniem 24 maja 2021 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP kom. Michałowi HOSZCZOWI - naczelnikowi Wydziału Wsparcia Wymiany Informacji Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

 • Komunikat nr 20 / 2021 cz. 1

  Data publikacji: 24.05.2021

  Komendant Główny Policji z dniem 20 maja 2021 r., zwolnił z zajmowanego stanowiska mł. insp. Tomasza STODULSKIEGO - zastępcę dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

Wybierz Strony