• Komunikat nr 35/2021

  Data publikacji: 20.09.2021

  Komendant Główny Policji z dniem 20 września 2021 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim podinsp. Rafała BANACHA — naczelnika Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 • Komunikat nr 34/2021

  Data publikacji: 16.09.2021

  Komendant Główny Policji z dniem 16 września 2021 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku mł. insp. Maciejowi MARCINIAKOWI — Naczelnikowi Wydziału Organizacji i Dowodzenia Szkoły Policji w Słupsku

 • Komunikat nr 33/2021 cz. 2

  Data publikacji: 01.09.2021

  Komendant Główny Policji z dniem 1 września 2021 r., powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji insp. Dorocie PRZYPOLSKIEJ, zastępcy komendanta Szkoły Policji w Słupsku.

 • Komunikat nr 33/2021 cz. 1

  Data publikacji: 01.09.2021

  Komendant Główny Policji z dniem 1 września 2021 r., powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji mł. insp. Milenie PIETRUŚ, naczelnikowi Wydziału Spraw Osobowych Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji.

 • Komunikat nr 32/2021 cz. 2

  Data publikacji: 31.08.2021

  Komendant Główny Policji z dniem 31 sierpnia 2021 r., zwolnił z zajmowanego stanowiska insp. Mariusza Burysia, zastępcę dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji.

 • Komunikat nr 32/2021 cz. 1

  Data publikacji: 31.08.2021

  Komendant Główny Policji z dniem 31 sierpnia 2021 r., zwolnił z zajmowanego stanowiska insp. Marcina Rosoła, zastępcę dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji.

 • Komunikat nr 31/2021

  Data publikacji: 09.08.2021

  Komendant Główny Policji z dniem 6 sierpnia 2021 r., powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Tomasza JĘDRZEJOWSKIEGO - naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

 • Komunikat nr 29/2021

  Data publikacji: 26.07.2021

  Mianowania na wyższe stopnie policyjne

 • Komunikat nr 30/2021

  Data publikacji: 26.07.2021

  Komendant Główny Policji z dniem 24 lipca 2021 r. mianował na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku nadkom. Alinę MAJCHRZAK - naczelnika Wydziału do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, pełniącą obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku

 • Komunikat nr 28/2021

  Data publikacji: 22.07.2021

  Mianowania na wyższe stopnie policyjne