Komunikaty kadrowe

 • Komunikat nr 35/2023

  Komendant Główny Policji z dniem 1 września 2023 r., zwolnił z powierzenia obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy Dyrektora Biura Logistyki Policji KGP podinsp. Piotra STĘPKĘ - naczelnika Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Logistyki Policji KGP

 • Komunikat nr 34/2023

  Komendant Główny Policji z dniem 24 sierpnia 2023 r. mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji nadkom. Jakuba MIERZEJEWSKIEGO - naczelnika Stołecznego Stanowiska Kierowania Komendy Stołecznej Policji, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji

 • Komunikat nr 33/2023

  Komendant Główny Policji z dniem 14 sierpnia 2023 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji kom. Agnieszkę LUDWISIAK - naczelnika Wydziału Ochrony Pracy Komendy Głównej Policji

 • Komunikat nr 32/2023

  Komendant Stołeczny Policji z dniem 24 lipca 2023 r. mianował nadkomisarzem Policji kom. Jakuba MIERZEJEWSKIEGO - naczelnika Stołecznego Stanowiska Kierowania Komendy Stołecznej Policji, pełniącego obowiązki na stanowisku zastępcy dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji

 • Komunikat nr 31/2023

  Komendant Główny Policji z dniem 24 lipca 2023 r. mianował:

 • Komunikat nr 30/2023

  Komendant Główny Policji z dniem 26 czerwca 2023 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP kom. Jakubowi MIERZEJEWSKIEMU - naczelnikowi Stołecznego Stanowiska Kierowania Komendy Stołecznej Policji

 • Komunikat nr 29/2023 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 14 czerwca 2023 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Dariusza WALICHNOWSKIEGO - pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku

 • Komunikat nr 29/2023 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 14 czerwca 2023 r. powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Bogusława ZIEMBĘ - pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku

 • Komunikat nr 28/2023

  Komendant Główny Policji z dniem 1 czerwca 2023 r. mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji nadkom. Roberta WOJTASIKA - naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji

 • Komunikat nr 27/2023

  Komendant Główny Policji z dniem 1 czerwca 2023 r., zwolnił z zajmowanego stanowiska i z dnia 2 czerwca 2023 r. przeniósł do dyspozycji Komendanta Głównego Policji insp. Jacka WITASA - Zastępcę Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji