Komunikaty kadrowe

 • Komunikat nr 6/2009 cz. 1

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 16 marca 2009 roku odwołał ze stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku insp. Romana POPOWA

 • Komunikat nr 5/2009

  Komendant Główny Policji na okres od 7 marca 2009 roku do 6 września 2009 roku powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Janowi ZAJĄCOWI - naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

 • Komunikat nr 4/2009 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 9 marca 2009 roku powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku dyrektora Biura Ruchu Drogowego KGP nadkom. Rafałowi KOZŁOWSKIEMU - zastępcy dyrektora Biura Ruchu Drogowego KGP

 • Komunikat nr 4/2009 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 3 marca 2009 roku zwolnił z zajmowanego stanowiska insp. Jacka ZALEWSKIEGO - dyrektora Biura Ruchu Drogowego KGP

 • Komunikat nr 3/2009 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 02.03.2009 powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu mł. insp. Rafałowi Korczakowi - naczelnikowi Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu

 • Komunikat nr 3/2009 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 27.02.2009 zwolnił ze służby w Policji nadinsp. Henryka Tusińskiego - Zastępcę Komendanta Głównego Policji

 • Komunikat nr 2/2009

  Komendant Główny Policji z dniem 15.02.2009 zwolnił ze służby w Policji insp. Zdzisława Janukowicza - zastępcę dyrektora Biura Kontroli KGP

 • Komunikat nr 1/2009 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 20.02.2009 zwolnił ze służby w Policji insp. Włodzimierza Kalinowskiego - zastępcę dyrektora Biura Logistyki Policji

 • Komunikat nr 1/2009 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 31.01.2009 zwolnił ze służby w Policji mł. insp. Marka Kacprzaka - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu

 • Komunikat nr 53/2008

  Komendant Główny Policji, z dniem 15.01.2009 roku mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Ruchu Drogowego KGP nadkom. Rafała Kozłowskiego - naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.