Komunikaty kadrowe

 • Komunikat nr 13/2009

  Komendant Główny Policji od dnia 06.07.2009 roku powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Andrzejowi Szczałbie - głównemu księgowemu - naczelnikowi Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

 • Komunikat nr 12/2009 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 01.07.2009 roku mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Logistyki KGP nadkom. Tomasza Safjańskiego

 • Komunikat nr 12/2009 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 23.06.2009 roku powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Pana Włodzimierza Kalinowskiego

 • Komunikat nr 11/2009

  Komendant Główny Policji z dniem 30.06.2009 roku zwolnił z zajmowanego stanowiska kom. Dariusza Jankowskiego - dyrektora Biura Ochrony Informacji Niejawnych KGP

 • Komunikat nr 10/2009

  Komendant Główny Policji z dniem 1.06.2009 roku powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu mł. insp. Rafała Korczaka - naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu

 • Komunikat nr 9/2009

  Komendant Główny Policji na okres od dnia 25.05.2009 roku do dnia 24.11.2009 roku powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie mł. insp. Januszowi Goleni - naczelnikowi Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie

 • Komunikat nr 8/2009 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 15.05.2009 roku, na okres 3 miesięcy, powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP mł. insp. Ryszardowi Dudzikowi - naczelnikowi Wydziału Obsługi Telekomutacyjnej Biura Łączności i Informatyki KGP

 • Komunikat nr 8/2009 cz. 1

  Komendant Główny Policji z niem 19.05.2009 roku zwolnił z pełnienia obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Jana Zająca - naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

 • Komunikat nr 7/2009 cz. 3

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 15.05.2009 r. powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Ryszarda Szkotnickiego

 • Komunikat nr 7/2009 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 14.05.2009 r. odwołał z zajmowanego stanowiska insp. Ryszarda Szkotnickiego - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach