Komunikaty kadrowe

 • Komunikat nr 26/2009 cz. 3

  Komendant Główny Policji z dniem 03.11.2009 roku odwołał z zajmowanego stanowiska mł. insp. Wojciecha Rutkowskiego - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku

 • Komunikat nr 26/2009 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 01.11.2009 roku mianował na stanowisko dyrektora Biura Logistyki Policji KGP nadkom. Piotra Kucię - Zastępcę Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

 • Komunikat nr 26/2009 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 01.11.2009 roku mianował na stanowisko dyrektora Biura Ochrony Informacji Niejawnych KGP podinsp. Krzysztofa Krawczyka - zastępcę dyrektora Biura Ochrony Informacji Niejawnych KGP

 • Komunikat nr 24/2009 cz. 4

  Komendant Główny Policji z dniem 15.10.2009 roku mianował na stanowisko dyrektora Biura Ruchu Drogowego KGP insp. Marka Fidosa - Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV Komendy Stołecznej Policji

 • Komunikat nr 24/2009 cz. 3

  Komendant Główny Policji z dniem 14.10.2009 roku zwolnił z pełnienia obowiązków na stanowisku dyrektora Biura Ruchu Drogowego KGP nadkom. Rafała Kozłowskiego - zastępcę dyrektora Biura Ruchu Drogowego KGP

 • Komunikat nr 24/2009 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 16.10.2009 roku powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jackowi Fabisiakowi - I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie

 • Komunikat nr 24/2009 cz. 1

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 15.10.2009 r. odwołał ze stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie nadinsp. Tadeusza Pawlaczyka - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie

 • Komunikat nr 23/2009 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 13.10.2009 roku powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku dyrektora Centralnego Biura Śledczego KGP insp. Adamowi Maruszczakowi - zastępcy dyrektora Centralnego Biura Śledczego KGP

 • Komunikat nr 23/2009 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 12.10.2009 roku zwolnił ze służby w Policji mł. insp. Pawła Wojtunika dyrektora Centralnego Biura Śledczego KGP

 • Komunikat nr 22/2009 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 24.09.2009 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Robertowi Kukiełce - głównemu księgowemu - naczelnikowi Wydziału Finansów i Budżetu Komendy Stołecznej Policji