Komunikaty kadrowe

 • Komunikat nr 33/2009 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 16 grudnia 2009 roku powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie mł. insp. Leonidesowi Wiśniewskiemu - zastępcy dyrektora Biura Logistyki Policji KGP

 • Komunikat nr 32/2009

  Komendant Główny Policji z dniem 10.12.2009 roku odwołał ze stanowiska Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie p. Tomasza Skrentego

 • Komunikat nr 30/2009 cz. 4

  Komendant Główny Policji do dnia 24.04.2010 roku przedłużył okres pełnienia obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie mł. insp. Januszowi Goleni - naczelnikowi Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

 • Komunikat nr 30/2009 cz. 3

  Komendant Główny Policji do dnia 31.12.2009 roku przedłużył okres pełnienia obowiązków na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP mł. insp. Ryszardowi Dudzikowi - naczelnikowi Wydziału Obsługi Telekomutacyjnej Biura Łączności i Informatyki KGP

 • Komunikat nr 30/2009 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 18.11.2009 roku powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Wojciechowi Ołdyńskiemu - I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu

 • Komunikat nr 30/2009 cz. 1

  Minister SWiA z dniem 17.11.2009 roku odwołał ze stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu i z dniem 18.11.2009 roku powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie nadinsp. Wojciecha Olbrysia

 • Komunikat nr 29/2009 cz. 2

  Minister SWiA z dniem 16.11.2009 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Waldemara Jarczewskiego

 • Komunikat nr 29/2009 cz. 1

  Minister SWiA z dniem 16.11.2009 r. powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kazimierza Szwajcowskiego

 • Komunikat nr 28/2009

  Komendant Główny Policji z dniem 05.11.2009 roku powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku dyrektora Biura Kryminalnego KGP mł. insp. Zbigniewowi Stawarzowi - zastępcy dyrektora Biura Kryminalnego KGP

 • Komunikat nr 27/2009

  Komendant Główny Policji z dniem 04.11.2009 roku zwolnił ze służby w Policji insp. Sławomira Śnieżko - dyrektora Biura Kryminalnego KGP