Komunikaty kadrowe

 • Komunikat nr 15/2010 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 15 marca 2010 roku powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie p. Marka Jasztala - p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie

 • Komunikat nr 14/2010 cz. 4

  Komendant Główny Policji od dnia 1 marca 2010 roku do dnia 31 marca 2010 roku powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach mł. insp. Tomaszowi Miłkowskiemu - radcy Jednoosobowego Stanowiska do spraw Funduszy Pomocowych Wydziału Prezydialnego Szkoły Policji w Katowicach

 • Komunikat nr 14/2010 cz. 3

  Komendant Główny Policji od dnia 1 marca 2010 roku do dnia 31 marca 2010 roku powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Szkoły Policji w Katowicach mł. insp. Jarosławowi Kalecie - Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach

 • Komunikat nr 14/2010 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 2 marca 2010 roku mianował na stanowisko dyrektora Biura Kontroli KGP mł. insp. Krzysztofa Horosiewicza - naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

 • Komunikat nr 14/2010 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 1 marca 2010 roku zwolnił z pełnienia obowiązków na stanowisku dyrektora Biura Kontroli KGP insp. Jarosława Czerechowskiego - zastępcę dyrektora Biura Kontroli KGP

 • Komunikat nr 13/2010

  Komendant Główny Policji z dniem 28 lutego 2010 roku zwolnił z zajmowanego stanowiska i z dniem 1 marca 2010 roku powołał na stanowisko zastępcy dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji mł. insp. Andrzeja Ostasa - radcę Wydziału Nadzoru i Koordynacji Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

 • Komunikat nr 12/2010

  Komendant Główny Policji z dniem 28 lutego 2010 roku zwolnił z zajmowanego stanowiska i z dniem 1 marca 2010 roku powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu mł. insp. Zbigniewa Stawarza - zastępcę dyrektora Biura Kryminalnego KGP

 • Komunikat nr 11/2010 cz. 2

  Komendant Główny Policji od dnia 1 marca 2010 roku do dnia 31 marca 2010 roku powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGP mł. insp. Romanowi Stawickiemu - Komendantowi Szkoły Policji w Katowicach

 • Komunikat nr 11/2010 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 28 lutego 2010 roku zwolnił z pełnienia obowiązków na stanowisku dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGP insp. Bogdana Jóźwiaka - zastępcę dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGP

 • Komunikat nr 10/2010 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 19 lutego 2010 roku powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Romualdowi Głowackiemu - głównemu księgowemu - naczelnikowi Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu