Komunikaty kadrowe

 • Komunikat nr 22/2009 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 23.09.2009 r. odwołał ze stanowiska Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji p. Marka Chwiłoc-Fiłoc

 • Komunikat nr 21/2009

  Komendant Główny Policji z dniem 21.09.2009 r. mianował na stanowisko dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP insp. Krzysztofa Lisa - zastępcę dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP

 • Komunikat nr 20/2009 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 15.09.2009 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji kom. Sławomirowi Weremiukowi - zastępcy dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji

 • Komunikat nr 20/2009 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 14.09.2009 r. zwolnił z zajmowanego stanowiska mł. insp. Marka Purzyckiego - dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji

 • Komunikat nr 19/2009 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 1.09.2009 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGP insp. Bogdanowi Jóźwiakowi - zastępcy dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGP

 • Komunikat nr 19/2009 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 31.08.2009 r. zwolnił z zajmowanego stanowiska mł. insp. Krzysztofa Łaszkiewicza - dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGP

 • Komunikat nr 18/2009 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 28.08.2009 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku dyrektora Biura Logistyki Policji KGP nadkom. Piotrowi Kuci - zastępcy Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

 • Komunikat nr 18/2009 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 26.08.2009 r. zwolnił z zajmowanego stanowiska podinsp. Tomasza Kowalczyka - dyrektora Biura Logistyki Policji KGP

 • Komunikat nr 15/2009

  Komendant Główny Policji z dniem 14.07.2009 roku powołał na stanowisko zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach podinsp. Michała Domaradzkiego - Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach

 • Komunikat nr 14/2009

  Komendant Główny Policji z dniem 09.07.2009 roku powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku dyrektora Biura Ochrony Informacji Niejawnych KGP podinsp. Krzysztofowi Krawczykowi - zastępcy dyrektora Biura Ochrony Informacji Niejawnych KGP