Komunikaty kadrowe

 • Komunikat nr 18/2010 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 8 kwietnia 2010 roku powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego w Gdańsku insp. Mariusza Darabasza - Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku

 • Komunikat nr 17/2010 cz. 5

  Komendant Główny Policji do dnia 31 maja 2010 roku przedłużył okres pełnienia obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach mł. insp. Tomaszowi Miłkowskiemu - radcy Jednoosobowego Stanowiska do spraw Funduszy Pomocowych Wydziału Prezydialnego Szkoły Policji w Katowicach

 • Komunikat nr 17/2010 cz. 4

  Komendant Główny Policji do dnia 31 maja 2010 roku przedłużył okres pełnienia obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Szkoły Policji w Katowicach mł. insp. Jarosławowi Kalecie - Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach

 • Komunikat nr 17/2010 cz. 3

  Komendant Główny Policji do dnia 31 maja 2010 roku przedłużył okres pełnienia obowiązków na stanowisku dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGP mł. insp. Romanowi Stawickiemu - Komendantowi Szkoły Policji w Katowicach, delegowanemu z urzędu do czasowego pełnienia służby w Komendzie Głównej Policji

 • Komunikat nr 17/2010 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 1 kwietnia 2010 roku mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Centralnego Biura Śledczego KGP insp. Jerzego Kulczyka - naczelnika Zarządu Operacji Specjalnych Centralnego Biura Śledczego KGP, pełniącego obowiązki na stanowisku zastępcy dyrektora Centralnego Biura Śledczego KGP

 • Komunikat nr 17/2010 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 15 marca 2010 roku zatrudnił na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Finansów KGP p. Zbigniewa Nycza

 • Komunikat nr 16/2010 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 22 marca 2010 roku powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Romualdowi Milingowi - Komendantowi Miejskiemu Policji w Kaliszu

 • Komunikat nr 16/2010 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 22 marca 2010 roku powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego w Kielcach nadkom. Rafała Derlatkę - naczelnika Wydziału w Radomiu Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego KGP

 • Komunikat nr 15/2010 cz. 3

  Komendant Główny Policji z dniem 17 marca 2010 roku powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie mł. insp. Bogdanowi Maćkowskiemu - naczelnikowi Wydziału Zaopatrzenia i Transportu Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

 • Komunikat nr 15/2010 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 16 marca 2010 roku zwolnił z pełnienia obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie mł. insp. Leonidesa Wiśniewskiego - pozostającego w dyspozycji Komendanta Głównego Policji