Komunikaty kadrowe

 • Komunikat nr 10/2024 cz. 6

  Komendant Główny Policji z dniem 13 stycznia 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim insp. Szymonowi SĘDZIKOWI - Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 • Komunikat nr 10/2024 cz. 5

  Komendant Główny Policji z dniem 13 stycznia 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Dariuszowi WALICHNOWSKIEMU - Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku

 • Komunikat nr 10/2024 cz. 4

  Komendant Główny Policji z dniem 13 stycznia 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Tomaszowi OLCZYKOWI - I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

 • Komunikat nr 10/2024 cz. 3

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 12 stycznia 2024 r. odwołał ze stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim nadinsp. Jarosława PASTERSKIEGO

 • Komunikat nr 10/2024 cz. 2

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 12 stycznia 2024 r. odwołał ze stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzeja ŁAPIŃSKIEGO

 • Komunikat nr 10/2024 cz. 1

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 12 stycznia 2024 r. odwołał ze stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinsp. Sławomira LITWINA

 • Komunikat nr 9/2024 cz. 5

  Komendant Główny Policji z dniem 10 stycznia 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP mł. insp. Mariuszowi KRAKOWSKIEMU - zastępcy naczelnika Zarządu I Centralnego Biura Śledczego Policji

 • Komunikat nr 9/2024 cz. 4

  Komendant Główny Policji z dniem 10 stycznia 2024 r. zwolnił z pełnienia obowiązków służbowych Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku insp. Jacka KUMPIAŁOWSKIEGO - I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku

 • Komunikat nr 9/2024 cz. 3

  Minister Spraw i Administracji z dniem 11 stycznia 2024 r. powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku insp. Kamila BORKOWSKIEGO - pozostającego w dyspozycji Komendanta Głównego Policji

 • Komunikat nr 9/2024 cz. 2

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 11 stycznia 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji mł. insp. Bartoszowi FURGALE - naczelnikowi Wydziału w Rzeszowie Biura Spraw Wewnętrznych Policji