Komunikaty kadrowe

 • Komunikat nr 37/2024 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 11 marca 2024 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Jarosława BRZOZOWSKIEGO - Komendanta Powiatowego Policji w Płońsku

 • Komunikat nr 37/2024 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 8 marca 2024 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja PATRZAŁKA - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

 • Komunikat nr 36/2024 cz. 7

  Komendant Główny Policji z dniem 8 marca 2024 r. powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Tomasza JAROSZA – Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku-Kamiennej, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach

 • Komunikat nr 36/2024 cz. 6

  Komendant Główny Policji z dniem 8 marca 2024 r. powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Jarosława RYBKĘ – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

 • Komunikat nr 36/2024 cz. 5

  Komendant Główny Policji z dniem 8 marca 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Maciejowi KUBIAKOWI – Komendantowi Powiatowemu Policji w Myślenicach

 • Komunikat nr 36/2024 cz. 4

  Komendant Główny Policji z dniem 8 marca 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Rafałowi LEŚNIAKOWI – Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

 • Komunikat nr 36/2024 cz. 3

  Komendant Główny Policji z dniem 8 marca 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości mł. insp. Michałowi ZUGAJOWI – naczelnikowi Wydziału Wywiadu Kryminalnego Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

 • Komunikat nr 36/2023 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 8 marca 2024 r. mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji mł. insp. Krzysztofa ZYNKA – naczelnika Wydziału - Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji

 • Komunikat nr 36/2024 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 8 marca 2024 r. mianował na stanowisko dyrektora Biura Prawnego Komendy Głównej Policji mł. insp. Piotra DĄBROWSKIEGO – radcę prawnego Zespołu Prawnego Centralnego Biura Śledczego Policji, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku dyrektora Biura Prawnego Komendy Głównej Policji

 • Komunikat nr 35/2024

  Komendant Główny Policji z dniem 1 marca 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie mł. insp. Mariuszowi WIŚNIEWSKIEMU - pozostającemu w dyspozycji Komendanta Głównego Policji, po odwołaniu ze stanowiska Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu