Komunikaty kadrowe

 • Komunikat nr 11/2023

  Komendant Główny Policji z dniem 7 lutego 2023 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Norbertowi KURENDZIE - Komendantowi Powiatowemu Policji w Bolesławcu

 • Komunikat nr 10/2023 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 5 lutego 2023 r. zwolnił z zajmowanego stanowiska i z dniem 6 lutego 2023 r. przeniósł do dyspozycji Komendanta Głównego Policji insp. Marcina SZYNDLERA - Zastępcę Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

 • Komunikat nr 10/2023 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 4 lutego 2023 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Markowi NOWAKOWSKIEMU - Komendantowi Miejskiemu Policji w Katowicach

 • Komunikat nr 9/2023

  Komendant Główny Policji z dniem 6 lutego 2023 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Pawła BARSKIEGO - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

 • Komunikat nr 8/2023

  Komendant Główny Policji z dniem 3 lutego 2023 r. mianował na stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP nadkom. Paulinę MACCZAK - naczelnika Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

 • Komunikat nr 7/2023

  Komendant Główny Policji z dniem 2 lutego 2023 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji mł. insp. Iwonę WYSOCKĄ-ZOWCZAK - Zastępcę Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

 • Komunikat nr 6/2023

  Komendant Główny Policji z dniem 3 lutego 2023 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Dominika ŁĄCZYKA — Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

 • Komunikat nr 5/2023 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 2 lutego 2023 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Tomaszowi DROŻDŻAKOWI - Komendantowi Powiatowemu Policji w Krakowie

 • Komunikat nr 5/2023 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 2 lutego 2023 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Piotrowi MORAJKO - Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

 • Komunikat nr 4/2023

  Komendant Główny Policji z dniem 27 stycznia 2023 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Roberta STRZELECKIEGO - I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie