Komunikaty kadrowe

 • Komunikat nr 21/2022

  Komendant Główny Policji z dniem 4 kwietnia 2022 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Dariusza KRZESICKIEGO - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu

 • Komunikat 20/2022 cz. 2

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 1 kwietnia 2022 r. powołał na stanowisko Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji mł. insp. Anetę PAWLIŃSKĄ - pozostającą w dyspozycji Komendanta Głównego Policji

 • Komunikat nr 20/2022 cz. 1

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 31 marca 2022 r. zwolnił z pełnienia obowiązków Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. Krzysztofa BORKOWSKIEGO - Zastępcę Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

 • Komunikat nr 19/2022

  Komendant Główny Policji z dniem 31 marca 2022 r. zwolnił z zajmowanego stanowiska i z dniem 1 kwietnia 2022 r. przeniósł z urzędu do dalszego pełnienia służby w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie insp. Jolantę Wróbel - zastępcę dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji

 • Komunikat nr 18/2022

  Komendant Główny Policji z dniem 11 marca 2022 r. mianował na stanowisko Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Annę JĘDRZEJEWSKĄ-SZPAK - Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie pełniącą obowiązki służbowe na stanowisku Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

 • Komunikat nr 17/2022 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 1 marca 2022 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu mł. insp. Bartłomieja BURNIAKA - naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu

 • Komunikat nr 17/2022 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 1 marca 2022 r. powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Rafała STANISŁAWSKIEGO - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu

 • Komunikat nr 16/2022 cz. 5

  Komendant Główny Policji z dniem 1 marca 2022 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie Pana Włodzimierza PIETRONIA - Zastępcę Komendanta Stołecznego Policji

 • Komunikat nr 16/2022 cz. 4

  Komendant Główny Policji z dniem 1 marca 2022 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji mł. Danucie ULEWICZ - naczelnikowi Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej w Łodzi

 • Komunikat nr 16/2022 cz. 3

  Komendant Główny Policji z dniem 1 marca 2022 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie nadkom. Olgierda OLEKSIAKA - naczelnika Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej w Kielcach, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie