Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny
 • Komunikat nr 48/2020 cz.1

  Zamieszczony 29.06.2020

  Minister Spraw Wewnętrzynch i Administracji z dniem 29 czerwca 2020 r., powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim insp. Jarosława Pasterskiego - I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

 • Komunikat nr 47/2020

  Zamieszczony 24.06.2020

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 22 czerwca 2020 r., powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Dariusza Wesołowskiego - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, pełniącego obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

 • Komunikat nr 46/2020 cz.2

  Zamieszczony 23.06.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 22 czerwca 2020 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim podinsp. Szymownowi Sędzikowi - I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie.

 • Komunikat nr 46/2020 cz.1

  Zamieszczony 23.06.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 19 czerwca 2020 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Jerzego Głąbowskiego - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

 • Komunikat nr 45/2020

  Zamieszczony 19.06.2020

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 19 czerwca 2020 r., powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiegho Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasza Trawińskiego - Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, pełniącego obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

 • Komunikat nr 44/2020

  Zamieszczony 15.06.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 10 czerwca 2020 r., mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji KGP insp. Dariusza Matusiaka - naczelnika Wydziału Prezydialnego Gabinetu Komendanta Głównego Policji KGP, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji KGP.

 • Komunikat nr 43/2020 cz.2

  Zamieszczony 12.06.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 10 czerwca 2020 r., mianował na stanowisko dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji KGP podinsp. Iwonę Kuc - zastępcę dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji KGP, pełniącą obowiązki służbowe na stanowisku dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji KGP.

 • Komunikat nr 43/2020 cz.1

  Zamieszczony 12.06.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 10 czerwca 2020 r., mianował na stanowisko dyrektora Biura Ruchu Drogowego KGP insp. Piotra Owsiewskiego - zastępcę dyrektora Biura Ruchu Drogowego KGP, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku dyrektora Biura Ruchu Drogowego KGP.

 • Komunikat nr 42/2020

  Zamieszczony 05.06.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 5 czerwca 2020 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązaniu stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Pawła Filipka - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

 • Komunikat nr 41/2020 cz.2

  Zamieszczony 02.06.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 1 czerwca 2020 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie podinsp. Przemysławowi Domagale - naczelnikowi Zarządu w Gdańsku Centralnego Biura Śledczego Policji.

Wybierz Strony