Komunikaty kadrowe

 • Komunikat nr 18/2023 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 27 lutego 2023 r., mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej kom. Ewelinę MĄCZKOROWSKĄ - pełniącą obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji

 • Komunikat nr 18/2023 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 27 lutego 2023 r., mianował na stanowisko dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji insp. Magdalenę NGUYEN-FUDALĘ - pełniącą obowiązki służbowe na stanowisku dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji

 • Komunikat nr 17/2023 cz. 5

  Komendant Główny Policji z dniem 25 lutego 2023 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Bogdanowi ZIEMBIE - Komendantowi Powiatowemu Policji w Starogardzie Gdańskim

 • Komunikat nr 17/2023 cz. 4

  Komendant Główny Policji z dniem 25 lutego 2023 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Dariuszowi WALICHNOWSKIEMU - Komendantowi Powiatowemu Policji w Kutnie

 • Komunikat nr 17/2023 cz. 3

  Komendant Główny Policji z dniem 25 lutego 2023 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Konradowi KOBIERSKIEMU - Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku

 • Komunikat nr 17/2023 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 24 lutego 2023 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Roberta SUDENISA - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku

 • Komunikat nr 17/2023 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 24 lutego 2023 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Krzysztofa KOZELANA - I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku

 • Komunikat nr 16/2023

  Komendant Główny Policji z dniem 20 lutego 2023 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Dariusza CYBURĘ - Zastępcę Dyrektora Biura Kryminalnego KGP

 • Komunikat nr 15/2023

  Komendant Główny Policji z dniem 17 lutego 2023 r. zwolnił z zajmowanego stanowiska i z dniem 18 lutego 2023 r. przeniósł do dyspozycji Komendanta Głównego Policji insp. Agnieszkę KOZŁOWSKĄ-KORDY - Zastępcę Komendanta Szkoły Policji w Pile

 • Komunikat nr 14/2023

  Komendant Główny Policji z dniem 15 lutego 2023 r. mianował na stanowisko Zastępcy Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie mł. insp. Tomasza RYLSKIEGO - naczelnika Wydziału Kontroli Komendy Stołecznej Policji