Komunikaty kadrowe

 • Komunikat nr 16/2022 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 1 marca 2022 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadkom. Violettę MÓJTĘ - naczelnika Wydziału-Radcę Prawnego Wydziału Prawnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

 • Komunikat nr 16/2022 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 1 marca 2022 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji insp. Konrada CHMIELEWSKIEGO - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu

 • Komunikat nr 15/2022 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 25 lutego 2022 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji mł. insp. Jackowi WITASOWI - naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych Policji Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji

 • Komunikat nr 15/2022 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 25 lutego 2022 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji insp. Adamowi KACHLOWI - zastępcy dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji

 • Komunikat nr 14/2022

  Komendant Główny Policji z dniem 24 lutego 2022 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Macieja NESTORUKA - dyrektora Głównego Sztabu Policji

 • Komunikat nr 13/2022

  Komendant Główny Policji z dniem 22 lutego 2022 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji insp. Tomasza ZNAJDKA - Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I

 • Komunikat nr 12/2022 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 25 lutego 2022 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Adama FRANKOWSKIEGO - zastępcę dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

 • Komunikat nr 12/2022 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 21 lutego 2022 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Marka CHODAKOWSKIEGO - Zastępcę Komendanta Stołecznego Policji

 • Komunikat nr 11/2022 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 20 lutego 2022 r. po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Dariusza CHMIELOWCA - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

 • Komunikat nr 11/2022 cz. 1

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 15 lutego 2022 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji mł. insp. Marcina ZAJĄCA - naczelnika Wydziału I w Warszawie Biura Spraw Wewnętrznych Policji