Komunikaty kadrowe

 • Komunikat nr 28/2022

  Komendant Główny Policji z dniem 1 czerwca 2022 r. mianował na stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji podkom. Judytę PROKOPOWICZ - Naczelnika Wydziału-Radcę Prawnego Wydziału Prawnego Komendy Stołecznej Policji

 • Komunikat nr 27/2022 cz. 4

  Komendant Główny Policji z dniem 16 maja 2022 r. mianował na stanowisko Zastępcy Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Panią Agnieszkę ZIELIŃSKĄ - od dnia 15 maja 2022 r. zatrudnioną na stanowisku Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Stołecznej Policji

 • Komunikat nr 27/2022 cz. 3

  Komendant Główny Policji z dniem 16 maja 2022 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Konradowi KOBIERSKIEMU - Komendantowi Powiatowemu Policji w Opocznie

 • Komunikat nr 27/2022 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 16 maja 2022 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości kom. Marcina BEDNARZA - pozostającego w dyspozycji Komendanta Głównego Policji, delegowanego z urzędu do czasowego pełnienia służby w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości

 • Komunikat nr 27/2022 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 16 maja 2022 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości mł. insp. Michała PUDŁO - Zastępcę Naczelnika Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji, delegowanego z urzędu do czasowego pełnienia służby w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości

 • Komunikat nr 26/2022

  Komendant Główny Policji z dniem 8 maja 2022 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Rafała KWAPISIEWICZA - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku

 • Komunikat nr 25/2022

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 1 maja 2022 r. powołał na stanowisko Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości insp. Adama CIEŚLAKA - pozostającego w dyspozycji Komendanta Głównego Policji, Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do spraw utworzenia służby zwalczania cyberprzestępczości oraz przygotowania rozwiązań organizacyjnych i prawnych niezbędnych do rozpoczęcia funkcjonowania Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

 • Komunikat nr 24/2022

  Komendant Główny Policji z dniem 5 maja 2022 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Marka ODYŃCA - naczelnika Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Śledczego Policji, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji

 • Komunikat nr 23/2022

  Komendant Główny Policji z dniem 4 maja 2022 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu mł. insp. Dariuszowi KRÓLOWI — Komendantowi Powiatowemu Policji w Garwolinie

 • Komunikat nr 22/2022

  Komendant Główny Policji z dniem 6 kwietnia 2022 r. zwolnił z zajmowanego stanowiska i z dniem 7 kwietnia 2022 r. przeniósł do dyspozycji Komendanta Głównego Policji insp. Annę GOŁĄBEK - Zastępcę Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie