Komunikaty kadrowe

 • Komunikat nr 22/2023 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 20 marca 2023 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Tomasza DROŻDŻAKA - pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

 • Komunikat nr 22/2023 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 20 marca 2023 r. powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Piotra MORAJKĘ - pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

 • Komunikat nr 21/2023 cz. 3

  Komendant Główny Policji z dniem 8 marca 2023 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Norberta KURENDĘ — pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

 • Komunikat nr 21/2023 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 8 marca 2023 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Małgorzatę JORKĘ - pełniącą obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy

 • Komunikat nr 21/2023 cz.1

  Komendant Główny Policji z dniem 8 marca 2023 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Marka NOWAKOWSKIEGO — pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

 • Komunikat nr 20/2023

  Komendant Główny Policji z dniem 1 marca 2023 r., powołał na stanowisko zastępcy dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji podinsp. Karolinę KARWOWSKĄ - pełniącą obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

 • Komunikat nr 19/2023 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 1 marca 2023 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Pile podinsp. Marcinowi TOWALEWSKIEMU - naczelnikowi Wydziału Zaopatrzenia i Transportu Szkoły Policji w Pile

 • Komunikat nr 19/2023 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 1 marca 2023 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP insp. Adamowi SZELIŃSKIEMU - dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie

 • Komunikat nr 18/2023 cz. 4

  Komendant Główny Policji z dniem 27 lutego 2023 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji nadkom. Robertowi WOJTASIKOWI - naczelnikowi Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy

 • Komunikat nr 18/2023 cz. 3

  Komendant Główny Policji z dniem 27 lutego 2023 r., mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej mł. insp. Michała BIAŁĘCKIEGO - pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji