Komunikaty kadrowe

 • Komunikat nr 33/2024 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 28 lutego 2024 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Jana MARKOWSKIEGO – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie

 • Komunikat nr 32/2024 cz. 5

  Komendant Główny Policji z dniem 29 lutego 2024 r. mianował na stanowisko Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Ryszarda JAKUBOWSKIEGO – Zastępcę Komendanta Szkoły Policji w Pile

 • Komunikat nr 32/2024 cz. 4

  Komendant Główny Policji z dniem 29 lutego 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Remigiuszowi SAWICKIEMU – Dowódcy Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu

 • Komunikat nr 32/2024 cz. 3

  Komendant Główny Policji z dniem 29 lutego 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Zbigniewowi STANOWSKIEMU – Komendantowi Powiatowemu Policji w Brzegu

 • Komunikat nr 32/2024 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 28 lutego 2024 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Marka ODYŃCA – Zastępcę Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji

 • Komunikat nr 32/2024 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 27 lutego 2024 r. powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Krzysztofa BUCHAŁĘ – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu

 • Komunikat nr 31/2024 cz. 5

  Komendant Główny Policji z dniem 28 lutego 2024 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązaniu stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Annę JĘDRZEJEWSKĄ-SZPAK - Komendanta Centrum Policji w Legionowie

 • Komunikat nr 31/2024 cz. 4

  Komendant Główny Policji z dniem 28 lutego 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim insp. Jerzemu CZEBRESZUKOWI - I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

 • Komunikat nr 31/2024 cz. 3

  Komendant Główny Policji z dniem 28 lutego 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji podinsp. Kamilowi STARZOMCZYKOWI - ekspertowi Wydziału Obsługi Informacyjnej Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji

 • Komunikat nr 31/2024 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 28 lutego 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie mł. insp. Monice PORWISZ - adiunktowi Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych, Prorektorowi do spraw Rozwoju Akademii Policji w Szczytnie