Komunikaty kadrowe

 • Komunikat nr 9/2024 cz. 1

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 10 stycznia 2024 r. odwołał ze stanowiska Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji nadinsp. Marka ŚLIZAKA

 • Komunikat nr 8/2024 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 10 stycznia 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Magdalenie NGUYEN-FUDALI - dyrektorowi Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP

 • Komunikat nr 8/2024 cz. 1

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 10 stycznia 2024 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Rafała KOCHAŃCZYKA - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu

 • Komunikat nr 7/2024

  Komendant Główny Policji z dniem 7 stycznia 2024 r. zwolnił z zajmowanego stanowiska i z dniem 8 stycznia 2024 r. przeniósł do dyspozycji Komendanta Głównego Policji podinsp. Roberta WOJTASIKA - zastępcę dyrektora Biura Kryminalnego KGP

 • Komunikat nr 6/2024

  Komendant Główny Policji z dniem 6 stycznia 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Szkoły Policji w Katowicach insp. Gabrieli SOSZE - Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach

 • Komunikat nr 5/2024 cz. 3

  Komendant Główny Policji z dniem 6 stycznia 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP mł. insp. Ireneuszowi SIEŃKO - naczelnikowi Wydziału Prezydialnego Centralnego Biura Śledczego Policji

 • Komunikat nr 5/2024 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 6 stycznia 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku dyrektora Biura Kryminalnego KGP insp. Michałowi BIAŁĘCKIEMU - zastępcy dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP

 • Komunikat nr 5/2024 cz. 1

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 6 stycznia 2024 r. powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Grzegorza NAPIÓRKOWSKIEGO - dyrektora Biura Kryminalnego KGP

 • Komunikat nr 4/2024 cz. 5

  Komendant Główny Policji z dniem 5 stycznia 2024 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Jarosława GAŁUSZKĘ - Komendanta Szkoły Policji w Katowicach

 • Komunikat nr 4/2024 cz. 4

  Komendant Główny Policji z dniem 5 stycznia 2024 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Paulinę FILIPOWIAK - dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP