Komunikaty kadrowe

 • Komunikat nr 10/2022 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 4 lutego 2022 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie podinsp. Jacka JUWĘ - Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie

 • Komunikat nr 10/2022 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 4 lutego 2022 r. zwolnił ze służby w Policji mł. insp. Mariusza PAWLUKIEWICZA - pozostającego w dyspozycji Komendanta Głównego Policji, po odwołaniu ze stanowiska Zastępcy Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji

 • Komunikat nr 9/2022 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 5 lutego 2022 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Annie JĘDRZEJEWSKIEJ-SZPAK - Komendantowi Powiatowemu Policji w Legionowie

 • Komunikat nr 9/2022 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 4 lutego 2022 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Annę ROSÓŁ - Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

 • Komunikat nr 7/2022

  Komendant Główny Policji z dniem 2 lutego, po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Adama TYCHOWICZA I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu

 • Komunikat nr 8/2022 cz. 5

  Komendant Główny Policji z dniem 3 lutego 2022 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu mł. insp. Bartłomiejowi BURNIAKOWI - naczelnikowi Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu

 • Komunikat nr 8/2022 cz. 4

  Komendant Główny Policji z dniem 3 lutego 2022 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Rafałowi STANISŁAWSKIEMU - Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu

 • Komunikat nr 8/2022 cz. 3

  Komendant Główny Policji z dniem 1 lutego 2022 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Pawła BARSKIEGO - Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

 • Komunikat nr 8/2022 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 1 lutego 2022 r. powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu mł. insp. Roberta FRĄCKOWIAKA - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

 • Komunikat nr 8/2022 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 1 lutego 2022 r. powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Stanisława SEKUŁĘ - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie