Komunikaty kadrowe

 • Komunikat nr 5/2023 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 2 lutego 2023 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Piotrowi MORAJKO - Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

 • Komunikat nr 4/2023

  Komendant Główny Policji z dniem 27 stycznia 2023 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Roberta STRZELECKIEGO - I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

 • Komunikat nr 3/2023

  Komendant Główny Policji z dniem 21 stycznia 2023 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Małgorzacie JORCE - Komendantowi Miejskiemu Policji w Toruniu

 • Komunikat nr 2/2023

  Komendant Główny Policji z dniem 20 stycznia 2023 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Artura MALINOWSKIEGO - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy

 • Komunikat 1/2023

  Komendant Główny Policji z dniem 9 stycznia 2023 r. mianował na stanowisko dyrektora Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji Komendy Głównej Policji mł. insp. Roberta HOROSZA - radcę Zespołu Popularyzacji Historii i Tradycji Policji, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku dyrektora Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji Komendy Głównej Policji

 • Komunikat nr 41/2022 cz. 4

  Komendant Główny Policji z dniem 1 grudnia 2022 r. powierzył obowiązków na stanowisku Zastępcy Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji Karolinie KARWOWSKIEJ - naczelnikowi Wydziału Analityczno-Koordynacyjnego Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji

 • Komunikat nr 41/2022 cz. 3

  Komendant Główny Policji z dniem 1 grudnia 2022 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji kom. Ewelinie MĄCZKOROWSKIEJ - pozostającej w dyspozycji Komendanta Głównego Policji

 • Komunikar nr 41/2022 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 1 grudnia 2022 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji mł. insp. Michałowi BIAŁĘCKIEMU - naczelnikowi Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji

 • Komunikat nr 41/2022 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 1 grudnia 2022 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji insp. Magdalenie NGUYEN-FUDALI pozostającej w dyspozycji Komendanta Głównego Policji

 • Komunikat nr 40/2022

  Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej informuje, że