Komunikaty kadrowe

 • Komunikat nr 37/2022

  Komendant Główny Policji z dniem 16 sierpnia 2022 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku dyrektora Biura Edukacji Historycznej-Muzeum Policji Komendy Głównej Policji mł. insp. Robertowi HOROSZOWI radcy Zespołu Popularyzacji Historii i Tradycji Policji Biura Edukacji Historycznej-Muzeum Policji Komendy Głównej Policji

 • Komunikat nr 34/2022

  Awanse na wyższe stopnie oficerskie

 • Komunikat nr 36/2022

  Komendant Główny Policji z dniem 15 sierpnia 2022 r. zwolnił z zajmowanego stanowiska i z dniem 16 sierpnia 2022 r. przeniósł do dyspozycji Komendanta Głównego Policji podinsp. Krzysztofa MUSIELAKA dyrektora Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji Komendy Głównej Policji

 • Komunikat 35/2022

  Komendant Główny Policji z dniem 1 sierpnia 2022 roku mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji mł. insp. Jacka WITASA - naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych Policji, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji

 • Komunikat nr 32/2022

  Komendant Główny Policji z dniem 27 lipca 2022 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Dariusza KRÓLA - pozostającego w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu.

 • Komunikat nr 33/2022

  Awanse na wyższe stopnie oficerskie

 • Komunikat nr 31/2022

  Komendant Główny Policji z dniem 15 lipca 2022 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Konrada KOBIERSKIEGO - Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku

 • Komunikat nr 30/2022

  Komendant Główny Policji z dniem 1 lipca 2022 roku mianował na stanowisko Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji insp. Adama KACHLA - Zastępcę Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji

 • Komunikat nr 29/2022

  Komendant Główny Policji z dniem 1 czerwca 2022 r. powołał na stanowisko Zastępcy Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji mł. insp. Danutę ULEWICZ - pozostającą bez przydziału służbowego, pełniącą obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

 • Komunikat nr 28/2022

  Komendant Główny Policji z dniem 1 czerwca 2022 r. mianował na stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji podkom. Judytę PROKOPOWICZ - Naczelnika Wydziału-Radcę Prawnego Wydziału Prawnego Komendy Stołecznej Policji