Komunikaty kadrowe

 • Komunikat nr 29/2023 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 14 czerwca 2023 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Dariusza WALICHNOWSKIEGO - pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku

 • Komunikat nr 29/2023 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 14 czerwca 2023 r. powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Bogusława ZIEMBĘ - pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku

 • Komunikat nr 28/2023

  Komendant Główny Policji z dniem 1 czerwca 2023 r. mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji nadkom. Roberta WOJTASIKA - naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji

 • Komunikat nr 27/2023

  Komendant Główny Policji z dniem 1 czerwca 2023 r., zwolnił z zajmowanego stanowiska i z dnia 2 czerwca 2023 r. przeniósł do dyspozycji Komendanta Głównego Policji insp. Jacka WITASA - Zastępcę Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji

 • Komunikat nr 26/2023 cz. 3

  Komendant Główny Policji z dniem 1 czerwca 2023 r. mianował na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Pile podinsp. Marcina TOWALEWSKIEGO — naczelnika Wydziału Zaopatrzenia i Transportu Szkoły Policji w Pile, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Szkoły policji w Pile

 • Komunikat nr 26/2023 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 1 Czerwca 2023 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Bogusławowi ZIEMBIE — Komendantowi Powiatowemu Policji w Starogardzie Gdańskim, pełniącemu obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku

 • Komunikat nr 26/2023 cz.1

  Komendant Główny Policji z dniem 31 maja 2023 r. zwolnił z pełnienia obowiązków służbowych na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Konrada KOBIERSKIEGO — Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku

 • Komunikat nr 25/2023

  Komendant Główny Policji z dniem 5 maja 2023 r. mianował na stanowisko dyrektora Biura Logistyki Policji insp. Mariusza Żurawskiego - zastępcę dyrektora Biura Logistyki Policji, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku dyrektora Biura Logistyki Policji

 • Komunikat nr 24/2023

  Komendant Główny Policji z dniem 15 kwietnia 2023 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Logistyki Policji KGP nadkom. Piotrowi STĘPCE - naczelnikowi Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

 • Komunikat 23/2023

  Komendant Główny Policji z dniem 7 kwietnia 2023 r. mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP insp. Adama SZELIŃSKIEGO - dowódcę Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP