Komunikaty kadrowe

 • Komunikat nr 51/2024 cz. 8

  Komendant Główny Policji z dniem 6 maja 2024 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji podinsp. Wojciecha OLSZOWEGO – radcę Wydziału Werbunkowego Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji

 • Komunikat nr 51/2024 cz. 7

  Komendant Główny Policji z dniem 6 maja 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Mariuszowi KUDELI – Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji

 • Komunikat nr 51/2024 cz. 6

  Komendant Główny Policji z dniem 6 maja 2024 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie mł. insp. Pawła KRAUZA – Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie

 • Komunikat nr 51/2024 cz. 5

  Komendant Główny Policji z dniem 6 maja 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Maciejowi KUBIAKOWI – Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

 • Komunikat nr 51/2024 cz. 4

  Komendant Główny Policji z dniem 5 maja 2024 r. odwołał ze stanowiska Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości nadkom. Marcina BEDNARZA

 • Komunikat nr 51/2024 cz. 3

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 6 maja 2024 r. powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie mł. insp. Tomasza GILA – Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie, pełniącego obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

 • Komunikat nr 51/2024 cz. 2

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 6 maja 2024 r. powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Mirosława ELSZKOWSKIEGO – I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy

 • Komunikat nr 51/2024 cz. 1

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 6 maja 2024 r. powołał na stanowisko Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji mł. insp. Mariusza KRAKOWSKIEGO – dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji

 • Komunikat nr 50/2024 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 26 kwietnia 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie mł. insp. Małgorzacie FĄFARZE – naczelnikowi Wydziału Bezpieczeństwa Informacji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

 • Komunikat nr 50/2024 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 25 kwietnia 2024 r. odwołał z zajmowanego stanowiska Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Piotra ZALEWSKIEGO