Komunikaty kadrowe

 • Komunikat nr 41/2022 cz. 3

  Komendant Główny Policji z dniem 1 grudnia 2022 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji kom. Ewelinie MĄCZKOROWSKIEJ - pozostającej w dyspozycji Komendanta Głównego Policji

 • Komunikar nr 41/2022 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 1 grudnia 2022 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji mł. insp. Michałowi BIAŁĘCKIEMU - naczelnikowi Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji

 • Komunikat nr 41/2022 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 1 grudnia 2022 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji insp. Magdalenie NGUYEN-FUDALI pozostającej w dyspozycji Komendanta Głównego Policji

 • Komunikat nr 40/2022

  Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej informuje, że

 • Komunikat nr 39/2022

  Komendant Główny Policji z dniem 31 października 2022 roku, zwolnił z pełnienia obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” insp. Łukasza PIKUŁĘ - naczelnika Wydziału Bojowego I Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”

 • Komunikat nr 38/2022

  Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej informuje, że:

 • Komunikat nr 37/2022

  Komendant Główny Policji z dniem 16 sierpnia 2022 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku dyrektora Biura Edukacji Historycznej-Muzeum Policji Komendy Głównej Policji mł. insp. Robertowi HOROSZOWI radcy Zespołu Popularyzacji Historii i Tradycji Policji Biura Edukacji Historycznej-Muzeum Policji Komendy Głównej Policji

 • Komunikat nr 34/2022

  Awanse na wyższe stopnie oficerskie

 • Komunikat nr 36/2022

  Komendant Główny Policji z dniem 15 sierpnia 2022 r. zwolnił z zajmowanego stanowiska i z dniem 16 sierpnia 2022 r. przeniósł do dyspozycji Komendanta Głównego Policji podinsp. Krzysztofa MUSIELAKA dyrektora Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji Komendy Głównej Policji

 • Komunikat 35/2022

  Komendant Główny Policji z dniem 1 sierpnia 2022 roku mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji mł. insp. Jacka WITASA - naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych Policji, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji