TOP 10 – najchętniej czytane artykuły i skrót wydarzeń (marzec 2016 r.)

Data publikacji: 31.03.2016

Redakcja ISP przygotowała zestawienie najchętniej czytanych artykułów w marcu br. i skrót wydarzeń. Zapraszamy do podsumowania miesiąca!

 

 1. Oświadczenie majątkowe policjantów po zmianach (termin składania do 31 marca)
 2. Rozporządzenie MSWiA w sprawie wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat
 3. Wprowadzenie zastępcy komendanta do spraw kryminalnych
 4. Nowi zastępcy Komendantów Wojewódzkich Policji
 5. Postępowania kwalifikacyjne na wybrane stanowiska służbowe
 6. Nagrodzono 81 policjantów i pracownika garnizonu stołecznego
 7. Dzień Kobiet w Komendzie Głównej Policji
 8. Pożegnanie nadinsp. Ireny Doroszkiewicz
 9. Przedświąteczne spotkanie w Komendzie Głównej Policji
 10. 41 policjantów wyróżnionych za profesjonalizm
 11. Spotkanie Prezydium ZG w siedzibie MSWiA
 12. Blisko 200 policjantów rozpoczęło naukę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
 13. Uroczyste otwarcie Komendy Miejskiej Policji w Rybniku
 14. Policja najlepiej ocenianą formacją mundurową
 15. Ćwiczenie zarządzania kryzysowego NATO – CMX 2016

 

Najczęściej pobierane

Oświadczenie majątkowe policjanta - 2016 r.

 

Zmiany kadrowe

Komendant Główny Policji:

 • Komendant Główny Policji z dniem 3 marca 2016 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi podinsp. Tomaszowi Olczykowi – I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu
 • Komendant Główny Policji z dniem 3 marca 2016 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim insp. Mirosławowi Kruszelnickiemu – Komendantowi Powiatowemu Policji w Krośnie Odrzańskim
 • Komendant Główny Policji z dniem 3 marca 2016 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy mł. insp. Marcinowi Woźniakowi – Głównemu Księgowemu - Naczelnikowi Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
 • Komendant Główny Policji z dniem 3 marca 2016 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Sławomirowi Zagojskiemu – Komendantowi Powiatowemu Policji w Łęcznej
 • Komendant Główny Policji z dniem 3 marca 2016 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie mł. insp. Robertowi Szewcowi – I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu, pełniącemu obowiązki na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu.
 • Komendant Główny Policji z dniem 4 marca 2016 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji insp. Robertowi Żebrowskiemu – Komendantowi Rejonowemu Policji Warszawa III.
 • Komendant Główny Policji z dniem 6 marca 2016 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Sławomira Szczupaka – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.
 • Komendant Główny Policji z dniem 7 marca 2016 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku nadkom. Jackowi Kumpiałowskiemu – Naczelnikowi Wydziału Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
 • Komendant Główny Policji z dniem 7 marca 2016 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie mł. insp. Tadeuszowi Szymankowi – Naczelnikowi Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
 • Komendant Główny Policji z dniem 7 marca 2016 r. powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim insp. Krzysztofa Sidorowicza – dotychczasowego Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.
 • Komendant Główny Policji z dniem 7 marca 2016 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Krzysztofowi Niziołkowi – Komendantowi Powiatowemu Policji w Świdnicy.
 • Komendant Główny Policji z dniem 7 marca 2016 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych KGP podinsp. Robertowi Stacherze – naczelnikowi Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim
 • Komendant Główny Policji z dniem 9 marca 2016 r. mianował na stanowisku Dyrektora Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji kom. Dariusza Ziębę – dotychczasowego Zastępcę Dyrektora Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, pełniącego obowiązki na stanowisku Dyrektora tegoż biura.
 • Komendant Główny Policji z dniem 15 marca 2016 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji nadinsp. Irenę Doroszkiewicz – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu.
 • Komendant Główny Policji z dniem 16 marca 2016 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Jackowi Tomczakowi – I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu.
 • Komendant Główny Policji z dniem 17 marca 2016 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Zbigniewa Kotarskiego – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.
 • Minister Spraw Wewnętrznych z dniem 15 marca 2016 r. odwołał ze stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie nadinsp. Jarosława Sawickiego.
 • Komendant Główny Policji z dniem 16 marca 2016 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Piotrowi Ostrowskiemu –  Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.
 • Komendant Główny Policji z dniem 16 marca 2016 r. powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Sławomira Zagojskiego – dotychczasowego Komendanta Powiatowego Policji w Łęcznej, pełniącego obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.
 • Komendant Główny Policji z dniem 16 marca 2016 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Centralnego Biura Śledczego Policji mł. insp. Mariuszowi Kudeli – Zastępcy Głównego Księgowego - Naczelnika Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
 • Komendant Główny Policji z dniem 16 marca 2016 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim insp. Jerzemu Głąbowskiemu – Komendantowi Powiatowemu Policji w Sulęcinie.
 • Komendant Główny Policji z dniem 16 marca 2016 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Pawłowi Filipkowi – Komendantowi Powiatowemu Policji w Jaśle.
 • Komendant Główny Policji z dniem 21 marca 2016 r. mianował na stanowisko Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji podinsp. Roberta Stacherę –pełniącego obowiązki na stanowisku Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji.
 • Komendant Główny Policji z dniem 21 marca 2016 r. powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Krzysztofa Niziołka – dotychczasowego Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy, pełniącego obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.
 • Komendant Główny Policji z dniem 25 marca 2016 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku nadkom. Jacka Kumpiałowskiego – Naczelnika Wydziału Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, pełniącego obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku.
 • Komendant Główny Policji z dniem 25 marca 2016 r. powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy mł. insp. Mirosława Elszkowskiego – Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu.
 • Komendant Główny Policji z dniem 25 marca 2016 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy mł. insp. Marcina Woźniaka – Głównego Księgowego-Naczelnika Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, pełniącego obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.
 • Komendant Główny Policji z dniem 25 marca 2016 r. powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku mł. insp. Krzysztofa Kozelana – I Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Koninie, pełniącego obowiązki na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.
 • Komendant Główny Policji z dniem 25 marca 2016 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku mł. insp. Ewę Pachurę – Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, pełniącą obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.
 • Komendant Główny Policji z dniem 25 marca 2016 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim insp. Mirosława Kruszelnickiego – Komendanta Powiatowego Policji w Krośnie Odrzańskim, pełniącego obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim.
 • Komendant Główny Policji z dniem 25 marca 2016 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie mł. insp. Roberta Nowakowskiego – Głównego Księgowego-Naczelnika Wydziału Finansów Szkoły Policji w Katowicach, pełniącego obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.
 • Komendant Główny Policji z dniem 25 marca 2016 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie mł. insp. Roberta Szewca – I Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu, pełniącego obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.
 • Komendant Główny Policji z dniem 25 marca 2016 r. powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Andrzeja Zielonkę – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.
 • Komendant Główny Policji z dniem 25 marca 2016 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Dariusza Szelwickiego – Komendanta Powiatowego Policji w Kędzierzynie-Koźlu, pełniącego obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu.
 • Komendant Główny Policji z dniem 25 marca 2016 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Piotra Mąkę – Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, pełniącego obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.
 • Komendant Główny Policji z dniem 25 marca 2016 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu podinsp. Mirosława Jedynaka – Naczelnika Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, pełniącego obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu.
 • Komendant Główny Policji z dniem 25 marca 2016 r. powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie mł. insp. Zbigniewa Sowę – Naczelnika Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, pełniącego obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.
 • Komendant Główny Policji z dniem 25 marca 2016 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Pawła Filipka – Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle, pełniącego obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.
 • Komendant Główny Policji z dniem 25 marca 2016 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie mł. insp. Tadeusza Szymanka – Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, pełniącego obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.
 • Komendant Główny Policji z dniem 25 marca 2016 r. mianował na stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji mł. insp. Adama Pilarka – Komendanta Powiatowego Policji w Będzinie, pełniącego obowiązki na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji.
 • Komendant Główny Policji z dniem 25 marca 2016 r. mianował na stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji mł. insp. Piotra Kamińskiego – Naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji, pełniącego obowiązki na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji.
 • Komendant Główny Policji z dniem 25 marca 2016 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach mł. insp. Arturowi Bieleckiemu – Komendantowi Miejskiemu Policji w Kielcach.
 • Komendant Główny Policji z dniem 25 marca 2016 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie podinsp. Arkadiuszowi Sylwestrzakowi – Naczelnikowi Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
 • Komendant Główny Policji z dniem 25 marca 2016 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Andrzejowi Łuczyszynowi – Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach.