Oświadczenie majątkowe policjantów po zmianach (termin składania do 31 marca)

Data publikacji: 18.03.2016

26 stycznia br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 114) zmieniono formularz, na którym składane są oświadczenia majątkowe.

Aktualizacja (29.01.2016r.) - do informacji dołaczamy wersję edytowalną oświadczenia (format docx) 

Pliki do pobrania