Blisko 200 policjantów rozpoczęło naukę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

Data publikacji: 17.03.2016

Przez następne sześć miesięcy 191 posterunkowych z województw: podlaskiego, małopolskiego, łódzkiego i warmińsko-mazurskiego zdobywać będzie wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań służbowych w jednostkach terenowych Policji.

 

15 marca 2016 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się uroczysta inauguracja szkolenia zawodowego podstawowego, które otworzyła insp. dr Danuta Bukowiecka – Zastępca Komendanta-Prorektor WSPol. Po wprowadzeniu sztandaru Wyższej Szkoły Policji, odegraniu hasła Wojska Polskiego głos zabrała Pani Komendant-Prorektor:

„ Szanowni Państwo,

w imieniu własnym oraz Pana Komendanta-Rektora, całej kadry kierowniczej, kadry nauczającej w naszej uczelni witam was w murach Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Witam was na szkoleniu, które stanowi bardzo ważny krok w waszej karierze zawodowej. To tutaj na początku zostaną ukształtowane wasze postawy zawodowe. To tutaj przez pierwsze pół roku waszej służby będziecie zdobywali doświadczenie, będziecie zdobywali wiedzę, umiejętności, które w przyszłości pozwolą wam wypełniać należycie obowiązki służbowe. Po długim okresie doboru do policji[..] zostaliście zakwalifikowani, jako osoby zdolne do pełnienia służby w naszej formacji. Teraz przyszedł czas na to, by wasze predyspozycje wykorzystać, uzupełnić. Macie niebywałą okazję do tego, żeby rozpocząć swoją karierę zawodową w naszej uczelni – jedynej  takiej uczelni wyższej w Polsce. Nasza kadra będzie dokładała wszelkich starań, by podzielić się wszystkim tym, co przez wiele lat udało się zgromadzić swoim doświadczeniem, swoją wiedzą, ale również dobrymi radami. [...]Wychodząc z murów tej uczelni będziecie gotowi do samodzielnej służby. Samodzielnej na tyle, że będziecie podejmować decyzje dotyczące waszego bezpieczeństwa, ale również osób, które powierzyły wam swoje bezpieczeństwo. Będą to wasi partnerzy, będą to wasi przełożeni i będą to obywatele, którzy liczą na to, że podejmując służbę, jesteście do niej odpowiednio przygotowani. […] Zachęcam do wytrwałości w dążeniu do zdobywania kolejnych umiejętności, do zdobywania wiedzy.  Wykorzystacie ten czas najbardziej, jak to jest  możliwe. […] Życzę powodzenia, życzę dużo satysfakcji z tego trudu, który niewątpliwie będziecie podejmować. Życzę żebyście wytrwali przez ten okres w zdrowiu, żebyście umieli pogodzić wszystkie swoje plany, wszystkie swoje zobowiązania.  Mam nadzieję, że na zakończenie szkolenia będę miała okazję spotkać się ze wszystkimi z was – z osobami, które będą szczęśliwe, które będą pewne siebie i które będą miały satysfakcję z tego, czego dokonały. Wszystkiego dobrego.”

Po przemówieniu Zastępcy Komendanta-Prorektor WSPol, asp. Rafał Napiórkowski – dowódca kompanii Sekcji Dowodzenia WSPol odczytał list Komendanta Głównego Policji dedykowany nowoprzyjętym funkcjonariuszom.

Wykład inauguracyjny na temat etyki zawodowej policjanta oraz znaczenia praw i wolności człowieka w codziennej służbie wygłosił podkom. Wojciech Bilewicz – Pełnomocnik Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w  Szczytnie ds. Ochrony Praw Człowieka. W swoim przemówieniu nawiązał do złożonej przez policjantów roty ślubowania, mając na celu uświadomienie treści zawartych w niej słów oraz praktyczne przełożenie ich na sposób i zakres realizacji zadań służbowych

 

Szkolenie zawodowe podstawowe

Celem szkolenia jest przygotowanie funkcjonariuszy do wykonywania zadań służbowych na poziomie podstawowym - na stanowiskach w służbie prewencyjnej, komórkach patrolowo-interwencyjnych oraz oddziałach prewencji Policji. W szkole „młodzi” policjanci oprócz nauki teorii oraz niezbędnych podstaw prawnych potrzebnych w codziennej służbie, będą również odbywali praktyki zawodowe w wybranych komendach Policji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.  

 

Źródło: wspol.edu.pl