Informacyjny Serwis Policyjny
 • Komunikat nr 46/2019

  Zamieszczony 16.09.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 12 września 2019 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach mł. insp. Agacie MALASIŃSKIEJ-NAGÓRNY – naczelnikowi Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach

 • Komunikat nr 45/2019

  Zamieszczony 10.09.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 9 września 2019 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu podinsp. Sebastiana STRZEŻKA – naczelnika Wydziału Techniki Operacyjnej Komendy Stołecznej Policji, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu

 • Komunikat nr 44/2019

  Zamieszczony 03.09.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 1 września 2019 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Pile mł. insp. Agnieszce Kozłowskiej-Kordy - Naczelnikowi Wydziału Kadr Szkoły Policji w Pile

 • Komunikat nr 43/2019

  Zamieszczony 26.08.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 23 sierpnia 2019 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji nadkom. Marcina DRUSZCZA – Zastępcę Komendanta Szkoły Policji w Pile

 • Komunikat nr 42/2019

  Zamieszczony 19.08.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 16 sierpnia 2019 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Arturowi BEDNARKOWI — Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach

 • Komunikat nr 41/2019 cz. 3

  Zamieszczony 14.08.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 9 sierpnia 2019 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie mł. insp. Stanisławowi SEKULE — Komendantowi Miejskiemu Policji w Tarnobrzegu

 • Komunikat nr 41/2019 cz. 2

  Zamieszczony 14.08.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 9 sierpnia 2019 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu podinsp. Sebastianowi STRZEŻKOWI — naczelnikowi Wydziału Techniki Operacyjnej Komendy Stołecznej Policji

 • Komunikat nr 41/2019 cz. 1

  Zamieszczony 14.08.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 8 sierpnia 2019 r. odwołał ze stanowiska Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Kamila BORKOWSKIEGO Zastępcy Komendanta

 • Komunikat nr 40/2019

  Zamieszczony 06.08.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 4 sierpnia 2019 r. po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Tadeusza SZYMANKA — Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie

 • Komunikat nr 39/2019

  Zamieszczony 06.08.2019

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 18 lipca 2019 r. powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. Zbigniewa MIKOŁAJCZYKA - I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu