Komunikaty kadrowe

 • Komunikat nr 24/2024 cz. 8

  Komendant Główny Policji z dniem 16 lutego 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzejowi PATRZAŁKOWI - Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach

 • Komunikat nr 24/2024 cz. 7

  Komendant Główny Policji z dniem 16 lutego 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Jarosławowi RYBCE - Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

 • Komunikat nr 24/2024 cz. 6

  Komendant Główny Policji z dniem 16 lutego 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji nadkom. Annie PRZEWOR - radcy Zespołu Międzynarodowej Współpracy Policji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

 • Komunikat nr 24/2024 cz. 5

  Komendant Główny Policji z dniem 16 lutego 2024 r. mianował na stanowisko dyrektora Biura Komunikacji Społecznej KGP mł. insp. Katarzynę NOWAK - eksperta Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego KGP, pełniącą obowiązki służbowe na stanowisku dyrektora Biura Komunikacji Społecznej KGP

 • Komunikat nr 24/2024 cz. 4

  Komendant Główny Policji z dniem 16 lutego 2024 r. mianował na stanowisko dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP mł. insp. Ireneusza SIENKO - naczelnika Wydziału Prezydialnego Centralnego Biura Śledczego Policji, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku dyrektora Biura Międzynarodowej Policji Współpracy Policji KGP

 • Komunikat nr 24/2024 cz. 3

  Komendant Główny Policji z dniem 16 lutego 2024 r. mianował na stanowisko dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP mł. insp. Mariusza KRAKOWSKIEGO - zastępcę naczelnika Zarządu I Centralnego Biura Śledczego Policji, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP

 • Komunikat nr 24/2024 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 16 lutego 2024 r. mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Kryminalnego KGP mł. insp. Monikę GOLIK - radcę Zespołu Operacyjno-Rozpoznawczego Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej i Aktów Terroru Centralnego Biura Śledczego Policji, pełniącą obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Kryminalnego KGP

 • Komunikat nr 24/2024 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 14 lutego 2024 r. zwolnił z zajmowanego stanowiska insp. Roberta HOROSZA - dyrektora Biura Edukacji Historycznej-Muzeum Policji KGP

 • Komunikat nr 23/2024 cz. 5

  Komendant Główny Policji z dniem 15 lutego 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Prawnego Komendy Głównej Policji kom. Judycie PROKOPOWICZ - zastępcy dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji

 • Komunikat nr 23/2024 cz. 4

  Komendant Główny Policji z dniem 15 lutego 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku dyrektora Biura Prawnego Komendy Głównej Policji mł. insp. Piotrowi DĄBROWSKIEMU - radcy prawnemu Zespołu Prawnego Centralnego Biura Śledczego Policji