Komunikaty kadrowe

 • Komunikat nr 23/2024 cz. 3

  Komendant Główny Policji z dniem 15 lutego 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku dyrektora Biura Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji Komendy Głównej Policji mł. insp. Agnieszce SOWIŃSKIEJ-TURCZYK - naczelnikowi Wydziału Kadr i Szkolenia Centralnego Biura Śledczego Policji

 • Komunikat nr 23/2024 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 15 lutego 2024 r. powołał na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Kadr i Organizacji Policji Komendy Głównej Policji Panią Agnieszkę Winiarską - zastępcę naczelnika Wydziału Spraw Osobowych Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji

 • Komunikat nr 23/2024 cz. 1

  Komendant Główny policji z dniem 15 lutego 2024 r. mianował na stanowisko dyrektora Biura Kadr i Organizacji Policji Komendy Głównej Policji insp. Milenę PIETRUŚ - zastępcę dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji, pełniącą obowiązki służbowe na stanowisku dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji

 • Komunikat nr 22/2024 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 13 lutego 2024 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji nadkom. Krzysztofa OGROŃSKIEGO - pozostającego w dyspozycji Komendanta Stołecznego Policji

 • Komunikat nr 22/2024 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 12 lutego 2024 r. odwołał z zajmowanego stanowiska i z dniem 13 lutego 2024 r. powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji insp. Tomasza ZNAJDKA - Zastępcę Komendanta Stołecznego Policji

 • Komunikat nr 21/2024 cz. 12

  Komendant Główny Policji z dniem 12 lutego 2024 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Jacka TARNOWSKIEGO - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku

 • Komunikat nr 21/2024 cz. 11

  Komendant Główny Policji z dniem 12 lutego 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Jerzemu SZTUCOWI - Komendantowi Rejonowemu Policji Warszawa IV

 • Komunikat nr 21/2024 cz. 10

  Komendant Główny Policji z dniem 9 lutego 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie podinsp. Piotrowi STĘPCE - naczelnikowi Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach

 • Komunikat nr 21/2024 cz. 9

  Komendant Główny Policji z dniem 9 lutego 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Piotrowi JANIKOWI - Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu

 • Komunikat nr 21/2024 cz. 8

  Komendant Główny Policji z dniem 9 lutego 2024 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Pawła HERBUSIA - pozostającego w dyspozycji Komendanta Głównego Policji