Informacyjny Serwis Policyjny
 • Komunikat nr 37/2019

  Zamieszczony 01.08.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 1 sierpnia 2019 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji mł. insp. Tomaszowi MALUSZCZAKOWI — naczelnikowi Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu

 • Komunikat nr 38/2019 cz. 2

  Zamieszczony 30.07.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 29 lipca 2019 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim insp. Tomaszowi KŁOSOWSKIEMU S. Wiesława – Komendantowi Powiatowemu Policji we Wschowie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 • Komunikat nr 38/2019 cz. 1

  Zamieszczony 30.07.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 29 lipca 2019 r. powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim mł. insp. Bogdana PIOTROWSKIEGO – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 • Komunikat nr 36/2019

  Zamieszczony 26.07.2019

  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 24 lipca 2019 r. mianował:

 • Komunikat nr 35/2019

  Zamieszczony 26.07.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 24 lipca 2019 r. mianował:

 • Komunikat nr 33/2019 cz. 2

  Zamieszczony 16.07.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 16 lipca 2019 r. delegował do czasowego pełnienia służby w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA” Dariusza DYMIŃSKIEGO — zastępcę dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP

 • Komunikat nr 33/2019 cz. 1

  Zamieszczony 15.07.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 15 lipca 2019 r. zwolnił z zajmowanego stanowiska insp. Dariusza DYMIŃSKIEGO — zastępcę dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP

 • Komunikat nr 34/2019

  Zamieszczony 12.07.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 12 lipca 2019 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Piotra KUCIĘ — Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

 • Komunikat nr 32/2019

  Zamieszczony 02.07.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 1 lipca 2019 r. mianował na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach mł. insp. Zbigniewa CHRZĘSTKA — głównego księgowego-naczelnika Wydziału Finansów Szkoły Policji w Katowicach, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach

 • Komunikat nr 31/2019 cz. 2

  Zamieszczony 18.06.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 15 czerwca 2019 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu mł. insp. Zbigniewowi MIKOŁAJCZYKOWI — I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu