Komunikaty kadrowe

 • Komunikat nr 36/2023 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 8 marca 2024 r. mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji mł. insp. Krzysztofa ZYNKA – naczelnika Wydziału - Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji

 • Komunikat nr 36/2024 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 8 marca 2024 r. mianował na stanowisko dyrektora Biura Prawnego Komendy Głównej Policji mł. insp. Piotra DĄBROWSKIEGO – radcę prawnego Zespołu Prawnego Centralnego Biura Śledczego Policji, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku dyrektora Biura Prawnego Komendy Głównej Policji

 • Komunikat nr 35/2024

  Komendant Główny Policji z dniem 1 marca 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie mł. insp. Mariuszowi WIŚNIEWSKIEMU - pozostającemu w dyspozycji Komendanta Głównego Policji, po odwołaniu ze stanowiska Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu

 • Komunikat nr 34/2024 cz. 5

  Komendant Główny Policji z dniem 4 marca 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku insp. Mariuszowi KRYSZKOWSKIEMU - pozostającemu w dyspozycji Komendanta Głównego Policji

 • Komunikat nr 34/2024 cz. 4

  Komendant Główny Policji z dniem 4 marca 2024 r. mianował na stanowisko Komendanta Szkoły Policji w Pile insp. Marka UJAZDĘ - Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie

 • Komunikat nr 34/2024 cz. 3

  Komendant Główny Policji z dniem 3 marca 2024 r. zwolnił z pełnienia obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Szkoły Policji w Pile mł. insp. Marcina TOWALEWSKIEGO - Zastępcę Komendanta Szkoły Policji w Pile

 • Komunikat nr 34/2024 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 1 marca 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych zastępcy dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji mł. insp. Jackowi JANKOWIAKOWI - naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

 • Komunikat nr 34/2024 cz. 1

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 1 marca 2024 r. powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Jarosława TOKARCZYKA - I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach

 • Komunikat nr 33/2024 cz. 3

  Komendant Główny Policji z dniem 1 marca 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Prawnego Komendy Głównej Policji mł. insp. Ewie PUDŁO-GRYCZCE – naczelnikowi Wydziału Legislacji Biura Prawnego Komendy Głównej Policji

 • Komunikat nr 33/2024 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 1 marca 2024 r. mianował na stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji insp. Krzysztofa DYMURĘ – pozostającego w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, po odwołaniu ze stanowiska Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu