Aktualności

 • Grajmy do jednej bramki - bezpieczne Euro 2012

  Data publikacji: 28.05.2010  Lublin

  "Grajmy do jednej bramki – bezpieczne Euro 2012" – to projekt, na realizację którego Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie otrzymała dofinansowanie w ramach programu Leonardo da Vinci – Uczenie się przez całe życie. Projekt, na który przeznaczono kwotę 37 192 Euro przewiduje wymianę doświadczeń i doskonalenie zawodowe lubelskich policjantów w Holandii, Belgii i Hiszpanii.

 • Policjant Ruchu Drogowego 2010

  Data publikacji: 27.05.2010  

  W Rzeszowie odbył się wojewódzki finał konkursu "Policjant Ruchu Drogowego 2010". Zmagania trwały od rana, a najlepsi policjanci drogówki - sierżant Stanisław Stabryła z Sanoka i sierżant Piotr Domaradzki z Rzeszowa, będą reprezentować Podkarpacie w finale konkursu, który odbędzie się w dniach 22-24 czerwca w Poznaniu. Odbywający się cyklicznie konkurs jest okazją do przybliżenia społeczeństwu problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego. Współzawodnictwo owocuje też podnoszeniem kwalifikacji zawodowych policjantów, a tym samym ma wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa na naszych drogach.

 • Kolejny milion dla łódzkiej Policji

  Data publikacji: 24.05.2010  Łódź

  24 maja 2010 roku Marszałek Województwa Łódzkiego Włodzimierz Fisiak i Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Marek Działoszyński uroczyście podpisali umowę, na mocy której Łódzki Garnizon Policji otrzymał dotację celową w kwocie 1 miliona złotych. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi, środków techniki dla pionu ruchu drogowego, pionu prewencji i pionu kryminalnego oraz sprzętu służącego ochronie informacji niejawnych.

 • Miedzynarodowy Turniej Piłkarski

  Data publikacji: 21.05.2010  Poznań

  Na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego w Błażejewku, osiemnaście drużyn rozpoczęło rywalizację o laur zwycięstwa podczas XII Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej. W rywalizacji wraz z policjantami z Poznania wezmą udział także policjanci z Węgier, Rumunii, Litwy i Ukrainy oraz strażacy i funkcjonariusze Straży Granicznej. W uroczystym otwarciu turnieju udział wziął Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu młodszy inspektor Krzysztof Jarosz.

 • Nagrodzeni bohaterowie

  Data publikacji: 21.05.2010  Wrocław

  "Jestem dumny, że Policja we Wrocławiu ma w swoich szeregach tak odważnych funkcjonariuszy, gratuluję wam i waszym rodzinom" powiedział insp. Zbigniew Maciejewski - Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, podczas uroczystego spotkania z dwoma policjantami Wydziału Wywiadowczego i Interwencyjnego wrocławskiej komendy miejskiej, którzy narażając własne życie uratowali tonącą w Odrze kobietę.

Wybierz Strony